6
Jan
2017
Allmänt

Kan Öppna data vara något för Sundbyberg?

Öppna Helsingborg är ett projekt från Helsingborgs stad för göra data från staden fritt tillgänglig för alla genom att publicera den som öppna data.

Lära av andra

Vi skrev tidigare om att Örebro blev utnämnd till Årets stadskärna 2015 (Läs mer här) och vilka kvaliteter som en sådan kan ha samt vad Sundbyberg kan lära av Örebro i projektet Sundbybergs Nya stadskärna. Denna gång vill vi uppmärksamma Sundbyberg att hålla ett öga på Helsingborg som gör sina baskartor öppna för allmänheten. Kartorna har den högsta detaljnivån som används inom stadsplaneringsområdet i kommunen. Kartan används som underlag för planering och projektering av stadsutveckling. Genom att hålla kartan fri öppnar man in till en bredare användning. Det bjuder in till nya innovativa lösningar från såväl professionella arkitekter och stadsplanerare till civilt engagemang från medborgare mm. 

Baskartan innehåller byggnader, kommunikation, markanvändning, adresser mm. och uppdateras en gång i veckan. 

Mer än bara kartor

Projektet ”Öppna data” innefattar mycket mer än kartor. På kommunens hemsida kan man även ta del av skolmatsmenyer, händelserapporter från polis och räddningstjänst, statistik, driftinformation mm. 

Yttrandesynpunkter på en ny nivå

Vid olika stadsutvecklingsprojekt kommer det in yttranden från medborgare och näringsliv. Vad man än har en synpunkt kring skulle exempelvis kunna studeras närmare om informationen kring det man har synpunkter på fanns öppen. Så istället för att bara ”klaga” kan man backa upp sina synpunkter med samma underlag om man vill. 

Projektet har redan omnämnts i olika sammanhang som ett gott exempel. Helsingborg stad skriver själva följande på hemsidan.

I Helsingborgs stad har vi för avsikt att arbeta med öppen programvara, öppna licenser, öppen kunskap, öppet allt – och inte minst ett öppet erfarenhetsutbyte. Under den här rubriken kommer vi därför att samla resurser som på olika sätt kan utgöra värde för andra organisationer.

Det här känns modernt, vad tycker du?

Läs mer om projektet Öppna Helsingborg här

Läs mer