26
Sep
2018
Centrala Sundbyberg Nya stadskärnan

Staden ska utreda behov och förutsättningar av allmänna platser och anläggningar

Efter en rekordsommar och val var det dags för mandatperiodens sista kommunsammanträde. En av de inledande informationspunkterna rör Nya stadskärnan. Kristina Wikman, projektledare för Nya stadskärnan berättade kort om projektet och hur den gällande tidplanen ser ut. Bakgrund. 2014 gav regeringen Trafikverket uppdraget att bygga ut Mälarbanans sträckning mellan Kallhäll och Tomteboda från två spår till fyra. Därefter inledde Sundbybergs stad arbetet med planprogrammet Nya stadskärnan som godkändes 12 mars 2018. Planprogrammet består av tre detaljplaner. Läs mer och se detaljplanerna i länken nedan. Planprogrammet är nu godkänt

Nuläge. Under kommunfullmäktigesammanträdet 24 september 2018 beslutades att påbörja förstudien som är budgeterad till 25 milj. kronor med start 2018. Syftet med förstudien är att utreda behov och förutsättningar av allmän plats och allmänna anläggningar- åtgärder och kostnader. Förstudien ska vara styrande för fortsatt arbete med detaljplan och systemhandling för allmän plats och allmänna anläggningar. Förstudien omfattar landskap, gator, ledningar, konstruktion, belysning, trafiksignal och geoteknik. Risker som nu är identifierade är komplexiteten och beroendet av externa parter. Nu är det viktigt att kommunen håller en hög kvalitet samordningen!

Tidplan. Förstudien ska levereras 2018 och en fördjupad förstudie ska levereras senast 2020 kort efter att Trafikverket har påbörjat bygget av de tillfälliga spåren.

Läs mer