25
Okt
2019
Duvbo

Fågeltema i Lodets nya lekplats

Igår var det invigning av Lodets lekplats. Stefan Bergström (ordförande i stadsmiljö- och tekniska nämnden) var på plats för invigningen och berättade om upprustningen av Lodets lekplats. Han berättade att de lägger stor vikt vid stadens lekparker, många upprustningar har skett och kommer att ske. Näst på tur är Lötsjöns lekplats, som slits mycket då den lockar många besökare och är nu i behov av upprustning. Upprustningen av Lötsjöns lekplats beräknas vara färdig under våren 2020.

Stefan berättade även att den röda cykelkarusellen fått stanna kvar på grund av önskemål från områdets förskolebarn då det är en stor favorit.

Fågeltema

Sara Hambraeus är landskapsarkitekt på Sundbybergs stad och det är hon som har ritat lekplatsen och sedan har personal från park, mark och anläggning stått för upprustningen. Sara berättade om parkens fågeltema i form av fågelskulpturer runt om i parken och ”fågelgungor”. Under invigningen hade det dukats upp med fågelholkar och färg för barnen att måla. De ska sedan pryda parken.

Sara förklarade att lekplatsen är utformad för förskoleklasser i den mening att de förskolebarn som kommer till parken ska kunna underhållas. Vidare har man utformat en daggmask i trä som en naturlig plats för barnen att samlas på.

Sara visade även en liten bänk för de allra minsta som de konstruerat utifrån ett barnperspektiv i motsats till de vanliga bänkar för vuxna som finns på de flesta lekplatser.

Upptäck nya lekplatser

Sundbyberg har 16 olika lekplatser. Kanske brukar man ofta gå till samma lekplats med barnen. Ett tips är att kolla in alla de olika lekplatser som finns i Sundbyberg. Det kan hända att man upptäcker en ny favoritlekplats.

Gå in på Sundbybergs stad för att läsa mer om stadens olika lekplatser: https://www.sundbyberg.se/kultur-fritid/natur-parker-och-lekplatser/lekplatser.html

Läs mer
16
Okt
2019
Centrala Sundbyberg Nya stadskärnan

Samrådsmöte i Folkets hus

Den första utav tre detaljplaner är nu ute på samråd och stationshuset står förstås i fokus men detaljplanen omfattar hela sträckan ovanför tågtunneln. Som vi tidigare skrev så bjuder kommunen in till två samrådsmöten.

Samrådsperioden börjar idag! Vad är ett samrådsmöte och syftet?

Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet, enligt Plan- och bygglagen.

Stadens mål med dessa två samrådsmöten är att stadens politiker och tjänstemän tillsammans med Trafikverket ska sprida information om projektet. Genom olika stationer i Folkets huse står politiker och tjänstemän redo att svara på frågor och diskutera med besökarna.

Mycket kretsar kring stationens utförande. Volymen och gestaltningen är debatterad och en ”vattendelare” som Mitt i tidigare skrev.

Nätverkets kritik mot kommunens planer: ”Förfärligt”

Stationen som AMF tillsammans med Sweco architects har tagit fram är ännu bara ett förslag. Enligt intentionsavtalet mellan staden och AMF (läs mer här) ska en arkitekttävling genomföras.

”För att uppnå Stadens högt ställda krav ska Exploatören tillse att en arkitekttävling/parallellt uppdrag för olika arkitektkontor genomförs tillsammans med Staden. Exploatören och Staden kommer tillsammans delta i arbetet inför arkitekttävlingen/parallellt uppdrag samt att parterna gemensamt ska bedöma tävlingsförslagen/uppdragen och utse arkitekt.”

Från intentionsavtalet

För att friska upp minnet lite. Nedan visar vi några av de förslag på Sundbybergs nya station som olika intressenter har tagit fram.

Nätverket Trivsam Stadskärnas vision. Jämnare hushöjd med takterrasser Vasakronans vision. Uppgång mitt på torget. Kontor, bostäder och butiker jämte Ikanohuset. AMF förslag.
Läs mer
4
Okt
2019
Lilla Alby

Byggstart för Parfymfabriken?

Förvaltaren har länge planerat för ”Parfymfabriken”, som med sina 16 våningar ska förgylla utkanten av Lilla Alby. Men där tar det inte slut. Den gamla riktiga parfymfabriken intill ska konverteras till bostäder med!

View this post on Instagram

Hamngatan 33. Byggnaden uppfördes 1899 för ett skinnförädlingsbolag. Efter företagets konkurs 1902 köptes byggnaden 1905 av det tyska företaget "Fredinand Mühlens" som tillverkade kölnervatten (Eau de Cologne 4711). 1970 köpte staden byggnaden. Idag är den kulturmiljöklassad och Fastighets AB Förvaltaren som äger fastigheten planerar att renovera fastigheten till ett flerfamiljshus. #alltomsundbyberg #sundbyberg #lillaalby #kulturmiljöklassad #kultur #1899 #hamngatan #aosi0065

A post shared by gatureportern📷 (@allt.om.sundbyberg) on Dec 25, 2015 at 12:36am PST

Industrikänsla med anknytning

Det nya tornet ska komplettera den gamla byggnaden med sin industrikaraktär och design som ska påminna om Sundbybergs äldre byggnader.

Hållbarhet

Här ska det vara så gott som bilfritt och cykelfrämjande. Med en cykelverkstad i huset, förvaringsboxar för paketleveranser och en bilpool.I linje med grannhuset ska taket utrustas med en möblerad terrass och i bottenplanet planerar man för caféer, restauranger och butiker.

Förvaltaren skriver att de ställer höga krav på val av material. De eftersträvar en hög miljöklassning i form av energianvändning, effektiv ventilation och bra materialval. Runt hörnet har ju Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande ”Sweden green building council”, läs mer om dem här https://blog.alltomsundbyberg.se/miljobyggnader-i-sundbyberg/

När börjar bygget?

Planerad byggstart är 2019-2021 med en byggtid om ett till två år. Tidshorisonten är ännu oklar men vi väntar med spänning. Det är lite extra speciellt att Förvaltaren planerar att bygga ett hyreshus i den där lyxiga nivån.

Läs mer