29
Nov
2019
Centrumutvecklingarna Hallonbergen Ör

4000 nya bostäder i Hallonbergen och Ör

Igår höll Sundbyberg stad öppet hus i Hallonbergen centrum. Tillsammans med Förvaltaren, Wallenstam och Balder informerades det om de pågående och planerade stadsutvecklingsprojekten i Hallonbergen och Ör.

Filippa Blomberg från staden höll en presentation om några av de större projekten. Hon gav åhörarna en kort historisk genomgång om de två stadsdelarna samt en inblick i framtidens Hallonbergen och Ör. Vi medborgare har möjlighet att påverka hur stadsdelarna ska se ut och uppmanas att vara delaktiga genom yttranden och synpunkter.

Stefan Bergström (C) Ordförande i stadsmiljö- och tekniska nämnden var även på plats. Stefan berättade om sitt arbete och även han poängterade vikten av att vi alla kan bidra till utvecklingen och bjöd in till samtal. Han uppmanade alla som har idéer och tankar kring stadsutvecklingen, att komma förbi till Stadshuset.

Wallenstams stadsutvecklingsstrateg Annica Modin var även med och berättade om Umami park. Deras stora stadsutvecklingsprojekt där etapp 1 nu är färdigställd och inflyttad. 4 etapper kvar med totalt 800 bostäder och mycket mer. Annica berättade att Wallenstam 2017 även vann Yimbypriset 2017 för Umami park.

Läs mer om Yimbypriset på Yimbys hemsida

4000 nya bostäder

I Hallonbergen och Ör kommer det fram till 2030 att byggas över 4000 nya bostäder. Antalet boende kommer att fördubblas i området. Det kommer att ske en stor inflytt till området och det kommer då att krävas fler butiker, restauranger, caféer, förskolor och nya mötesplatser. Filippa Blomberg berättar att i dagsläget är de flesta skolor i Sundbyberg fulla, och att området i framtiden behöver utökas med en ny skola. Hon uppmanar barn att komma med idéer på hur de vill att deras skola ska se ut.

Stadsutvecklingen i området

Fokus för stadsutvecklingen är att skapa ett område som är välfungerande, sammanhållet och trivsamt.

Hallonbergen och Ör får nya centrum

Balder vann stadens tävling om att utveckla Hallonbergens centrum, som bland annat kommer få ett hotell och det finns planer för saluhall. De vill ska ett område med ökad trygghet, värme och gemenskap. Läs mer och se Balders visionsbilder här.

Hotell, saluhall och 800 nya bostäder

Folkhem tillsammans med Rikshem valdes till att utveckla Ör centrum som kommer att bli ett centrumkvarter helt i trä. De vill utveckla ett socialt, ekologiskt och tryggt centrum. Läs mer om Folkhems planer för Ör centrum ”Örban” här:

Folkhem bygger enbart i trä och skriver historia i Ör

Slutligen vill vi bara tillägga att vi inte hann vara kvar under hela informationsmötet. Därav ber vi om ursäkt om vi mot förmodan ska ha missat någon nyhet. I så fall få du gärna kommentera nedan.

Läs mer
27
Nov
2019
Allmänt Centrala Sundbyberg

Sundbybergs båtklubb och framtiden

Visste du att Sundbybergs båtklubb (SBK) är Mälarens äldsta båtklubb, till och med äldre än Sundbyberg. Klubbens hamnområde är beläget vid Bällstaån intill Marabouparken, men har inte alltid funnits där. Båtklubbens första bryggor anlades i nuvarande Lilla Alby och 1940 flyttade de till den nuvarande platsen. Men snart är det dags för en ny flytt, åtminstone i någon omfattning.

View this post on Instagram

SBK är en av Mälardalens och definitivt Sundbybergs äldsta båtklubb. Äldre än Sundbybergs stad. Ett antal båtintresserade människor träffades 26 september 1915 för att grunda klubben. Man beslöt att var och en skulle betala 1 krona i avgift gällande till årets slut. Pengarna som på detta sätt inflöt till klubben skulle användas till inköp av material till slip, bryggor samt räcka till hyror och diverse andra kostnader. Fr.o.m 1916-01-01 var inträdesavgiften 1 krona och 50 öre samt en årsavgift på 3 kronor. 1916, det första verksamhetsåret, hade klubben 28 medlemmar, år 1939 185 medlemmar. Den första bryggan som anlades i båtklubbens regi byggdes på de gamla pålar som badhuset i Alby vilat på och som vart efter antalet medlemmar och båtar ökade tillbyggdes. Tack vare ett gott samarbete mellan Stockholms och Sundbybergs städer kunde båtklubben 1940 flytta till nya fina hamnplatser i Bällstaån samt även få tillgång till uppläggningsplats för båtarna. #alltomsundbyberg #sundbyberg #stockholm #sbk #sundbybergsbåtklubb #alby #bällstaån #hamnplatser #båtklubb #aosi0124

A post shared by gatureportern📷 (@allt.om.sundbyberg) on Feb 22, 2016 at 9:12pm PST

Arrendeavtal uppsagt

I en förstudie om nya Strandpromenaden från 2016 skrivs att arrendeavtalet som båtklubben har med kommunen sägs upp 2019. Men även Nya stadskärnan planerar att detaljplanera den nuvarande båtuppläggningsplatsen. Men på grund av förseningar har båtklubben fått mer tid genom nyttjanderätt i åtminstone ett år till.Jarl Åkerlund (Ordförande i SBK:s styrelse) berättar att de försöker hitta lösningar för hur klubben kan hantera vinterförvaringen av båtarna när nyttjanderätten sägs upp. Jarl uppger även att de ser optimistiskt på framtiden för båtklubben och välkomnar stadsutvecklingen där man kan se Sundbyberg som en båtvänlig stad, och inte bara som en industristad med höghus. Båtklubben har redan konkreta förslag för hur hamnen kan se ut i framtiden.

View this post on Instagram

Vaktkuren till Sundbybergs båtklubb. Se även #aosi0124

A post shared by gatureportern📷 (@allt.om.sundbyberg) on Feb 20, 2017 at 6:38am PST

Alternativa lösningar

Båtklubben har skissat på en idé om att flytta hamnen ut i viken och utveckla de gångbryggor som ligger intill trähusen i Lilla Alby, tillbaka där allt en gång började. Vinterförvaringen är en annan utmaning att lösa. Ett förslag är att ha ett uppställningsområde vid Milot i Ursvik, och ett alternativ längre in i ån under Ulvsundabron.

Jarl berättar att klubben har en dialog med kommunen om hur man kan göra det bästa för båtklubben. Han upplever det som viktigt för kommunen att behålla båtlivet i Sundbyberg och att de ska kunna vara kvar.

SBK är eftertraktat

Det är ett stort tryck på båtklubben och för närvarande är det 190 personer som står på väntelistan. Det är ett tecken på att Sundbybergs båtklubb mår bra och att Sundbyberg utan tvekan skulle vinna på att profilera sig som en båtvänlig stad med närheten till vattnet. Vi lämnar samtalet med Jarl med en optimistisk tro på Sundbybergs båtklubb i framtiden.

View this post on Instagram

Sommaren vid Bällstaån. Det är alltid intressant att se Sundbyberg från andra sidan ån, lite perspektiv😉 #aosi0323

A post shared by gatureportern📷 (@allt.om.sundbyberg) on Sep 13, 2016 at 2:03am PDT

Läs mer
22
Nov
2019
Centrala Sundbyberg Nya stadskärnan

Ny rondell vid Löfströms allé

Löfströmsbron

Som du kanske har märkt så har Trafikverket stängt av ett körfält över Löfströmsbron. Det är nu ett körfält öppet i vardera körriktning. Trafikverket har även byggt en tillfällig rondell vid Löfströms allé och korsningen Järnvägsgatan. Det kan upplevas som rörigt på platsen och det utförs arbeten med att få upp sergeanter och pilar som gör att det ska bli tydligare hur man tar sig fram.

Gång- cykelbana

Gång och cykelbanan över Löfströmsbron på Solvalla sidan kommer att vara avstängd från och med 19 november. Gångbanan och cykelbanan mot Sundbyberg kommer att vara öppen och man kommer att kunna ta sig över bron till fots eller på cykel på den delen.

Järnvägsgatan

Trafikverket jobbar även på att få upp skyltar vid området Järnvägsgatan/ Stationsgatan för att det ska bli tydligt hur man tar sig till de butiker som är öppna.

Blir man störd av arbetena

Om man upplever att man störs av de arbeten som utförs kan man kontakta Trafikverkets kontaktcenter på telefon 0771-921 921 med åsikter och synpunkter.

 Hur länge pågår arbetena

Arbetet över Löfströms bron kommer att pågå i ca ett år till och med hösten 2020.

För mer information gå till Trafikverkets hemsida trafikverket.se/malarbanan-sundbyberg

Läs mer
10
Nov
2019
Centrala Sundbyberg Nya stadskärnan

Trafikverkets förberedande arbeten på Stationsgatan

Som du säkert redan vet så ska Sundbyberg få en ny stadskärna. Järnvägen som idag går igenom Sundbyberg ska grävas ned i tunnelrör, och öppna för en ny stadsmiljö utan spåren som en barriär.  Projektet kommer att pågå under flera års tid och nu har arbeten med att flytta ledningar påbörjats på bl.a. Stationsgatan.

För ca 2 veckor sedan stängdes den ena trappan från gångtunneln av och ersattes av en ny upp till järnvägsgatan. Hissarna kommer att vara kvar under hela byggtiden. Se vår video här!

Förberedande arbete

Järnvägen ska byggas ut från två spår till fyra spår. Innan Trafikverket kan börja med utbyggnaden av spåren behöver de utföra en del förberedande arbeten. De kommer i första hand att arbeta med ledningar i marken som nämns ovan.

Träff med Trafikverket på Stationsgatan/ Järnvägsgatan

I fredags var vi på Stationsgatan/ Järnvägsgatan när Trafikverket var på plats för att informera och svara på frågor främst kring tillgänglighet och framkomlighet.

Övergångarna (Löfströmsbron, Esplanaden, gångtunneln och Ekenbergsbron) ska hållas öppna under hela byggtiden.

Vi fick även information om ungefär när gångtunneln mellan landsvägen och Stationsgatan kommer att rivas. Det är först när arbetet med nya tunneln för järnvägen påbörjas 2022.

Vad kommer att hända med mosaiken och terrazzo-golvet i gångtunneln när den rivs? Det är en fråga som Sundbyberg stad fattar beslut om. Vi tycker att det är en intressant fråga som vi kommer att följa upp.

View this post on Instagram

Gångtunneln till stationsgatan kommer att vara ett minne blott när järnvägen grävs ned. Terrazzo golvet anlades av Linds Terrazzo 2010 och håller en hög kvalitet. #aosi0135

A post shared by gatureportern📷 (@allt.om.sundbyberg) on Mar 4, 2016 at 9:54pm PST

Trafikverket har en ambition att vara närvarande i Sundbyberg för att bemöta medborgare som har frågor och funderingar. Nästa gång kan man träffa Trafikverket på julmarknaden 7 december.

Har du frågor eller funderingar gällande arbetena kan du gå in på Trafikverkets hemsida, https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/Malarbanan-Tomteboda-Kallhall/hur-vi-utvecklar-omradena-langs-strackan/sundbyberg/.

Läs mer
1
Nov
2019
Allmänt

Allhelgona och Halloween

En vacker högtid

På lördag infaller Allhelgonadagen. En dag då de flesta kanske besöker nära och käras gravar och tänder ljus. Kyrkogårdarna fylls under denna helg med ljus och blommor på gravarna. Det är en väldigt vacker plats att vara på just under denna helg.

Kyrklig helgdag

Under allhelgona helgen så firas två kyrkliga helgdagar. Först infaller alla helgons dag på lördagen där man minns alla helgons liv. På söndagen infaller alla själars dag då man minns alla närstående. Historiskt sett har man skilt dessa dagar åt men rent teologiskt är det ingen skillnad.

Svenska kyrkan i Sundbyberg

Under lördagen 2/11 är Lötsjökapellet öppet mellan 11:00-19:00. Se schemat i sin helhet på svenska kyrkans hemsida https://www.svenskakyrkan.se/sundbyberg. Söndagen 3/11 är det högmässa i Duvbo kyrka med ljuständning kl. 11:00. Kl. 18:00 är det konsert i Sundbybergs kyrka. Biljett behöver bokas, se ovan länk.  

Halloween

För andra kanske allhelgonahelgen innebär att klä ut sig och gå på en Halloweenfest. Nutida Halloween kommer ifrån ett keltiskt firande av de döda i förkristen tid. Då tände man eldar och klädde ut sig för att skrämma bort onda andar. Denna tro på andar oroade präster då den innebar en tro på att de döda kunde komma tillbaka i en form som ande. Man ville därför ersätta firandet och införde därför alla själars dag då man skulle minnas sina bortgångna närstående och tända ljus för dem.

Fina pumpor i Duvbo

Vill du veta mer om allhelgonahelgen eller Halloween kan du läsa mer på svenska kyrkans hemsida.

Oavsett om du ”firar” allhelgona eller inte, så hoppas vi från Alltomsundbyberg att ni får en trevlig helg.

Läs mer