23
Sep
2020
Centrala Sundbyberg Nya stadskärnan

Förberedelserna inför nedgrävningen av järnvägen

Nu var det länge sedan jag skrev ett inlägg.

Här kommer en sammanfattning av alla de arbeten som Trafikverket utför i Sundbyberg under hösten och framöver. Arbetena jag skriver om i den här texten utförs av Trafikverket och utgör förberedelserna inför nedgrävningen av järnvägen.

Esplanaden

Igår påbörjades pålningsarbeten på Esplanaden utanför biblioteket. Arbetet förväntas pågå tom 16 oktober. Sedan i slutet på augusti så har man på Esplanaden/ Bangatan lagt om ledningar och förväntas pågå tom december.

Arbetstiderna är förlagda 07:00- 19:00.

Arbeten utförs på Esplanaden utanför biblioteket. Järnvägsgatan

Har nu tillfälligt fått dubbelriktad trafik till slutet på oktober. Detta är på grund av att man stängt av Sturegatan från Esplanaden till Brunnsgatan där man utför fjärrvärmearbeten.

Busstrafiken på Järnvägsgatan kommer att flyttas till Sturegatan (arbetet för det påbörjas under hösten 2020), för att förbereda det tillfälliga spåret som ska anläggas på Järnvägsgatan.

Järnvägsgatan har tillfälligt dubbelriktad trafik. Arbeten efter oktober

I slutet på oktober kommer en rad olika förberedande arbeten att påbörjas. Området det gäller är väster om Esplanaden fram till Löfströms allébron och förväntas pågå till 2022.

Under 2021-2022 kommer arbetet att fortsätta öster om Esplanaden. Dessa arbeten ska vara klara innan Trafikverket påbörjar utbyggnaden av järnvägen 2024.

Trafikverket planerar också för schaktning (gräva upp mark) för ledningsomläggningar på Fredsgatan.

Löfströms allé och bron

Vid Löfströms allébro och Järnvägsgatan har man uppfört en temporär rondell som nu ska bli permanent. 28 september till 2 oktober kommer Trafikverket att arbeta natt (22-06) med att bygga refuger runt rondellen.

Gång- och cykelbanan som tidigare varit avstängd är nu öppen.

Rondellen vid Löfströms allé bro samt gång och cykelbana vid Löfströms allé. Stationsgatan

Ledningsomläggningar kommer att genomföras i korsningen Sturegatan/ Stationsgatan. Därefter kommer Trafikverket att lägga nya ledningar och en ledningsbrygga kommer att monteras. Funktionen med ledningsbryggan är att kunna placera de ledningar som inte kan gå under tunneln när den byggs. Det här arbetet påbörjas först vintern 2021/2022.

Stationsgatan Sturegatan

Här har man sedan 20 augusti stängt av gatan för fordonstrafik mellan Brunnsgatan- Esplanaden. Här förbereder man nu för fjärrvärmearbeten och de förväntas vara färdiga i slutet på oktober. Som i ett led i att förlägga järnvägen i den nya tunneln så kommer trafiken på Sturegatan att bli dubbelriktad i de tre sista kvarteren mot Esplanaden (även nämnt ovan). Busstrafiken som idag korsar Järnvägsgatan kommer att istället passera Sturegatan.

Ledningsomläggningar på Sturegatan.

Vill du läsa mer om Trafikverkets arbeten i Sundbyberg så kan du göra det här, eller på Sundbyberg stads hemsida här.

Läs mer