25
Nov
2020
Lilla Alby

Fler cykelbanor i Sundbyberg

I Sundbyberg stads mobilitetsprogram beskrivs arbetet med infrastruktur och strategier för beteendepåverkande åtgärder för en ökad mobilitet i staden. Fokus är ett hållbart resande till fots, cykel och kollektivtrafik.

Nya cykelbanor

Under 2021 kommer det att byggas nya cykelbanor över Bällsta bro. Det kommer att bli cykelbanor i båda riktningarna över bron. Alla körfält över bron som idag är fyra stycken behövs och kommer att behållas. Däremot kommer filerna och gångbanorna att smalnas av för att ge plats till cykelbanorna.

Illustration av Bällsta bro och cykelbanan. Bild från Sundbyberg.se Bällsta bro

Sundbyberg stad gränsar till Stockholm stad i Mariehäll och därför kommer båda kommunerna att tillsammans bygga cykelbanorna i båda riktningarna. Det här görs för att länka samman Sundbyberg med Stockholm.

Ny belysning

För att öka den upplevda tryggheten över bron kommer man att även att ta ner befintliga lyktstolpar och ersätta med ny belysning som ska spännas på linor över vägen.

Du kan även läsa om detta på Sundbyberg stads hemsida.

Läs mer
23
Nov
2020
Centrala Sundbyberg Nya stadskärnan

Nattarbeten i Centrala Sundbyberg

Trafikverket fortsätter med förberedelserna för nedgrävningen av järnvägen. Här kommer en uppdatering om vad som händer nu och om planerade nattarbeten.

Esplanaden 11-13

Sedan 16 november har Trafikverket på Esplanaden 13 borrat och spräckt berg för att därefter lägga om ledningar. Det här arbetet är planerat att vara klart i början på december.

Trafikverket planerar även att arbeta nattetid mellan 23-25 november på Esplanaden 11 och 13, och arbetstiden är förlagd mellan 22-05. Man ska lägga rör och lägga om ledningar.

Arbeten som utförs på Esplanaden Sturegatan

16 november påbörjades arbetet med att bredda Sturegatan, inför att trafiken där ska bli dubbelriktad. Natten 24- 25 november kommer man att förflytta avstängningsmaterialet för att komma vidare i arbetet med att bredda gatan. Arbetstiden är mellan 22-05.

Skyltning och varselskyltning Stationsgatan

Även på Stationsgatan kommer man att utföra nattarbeten mellan 22-05. Här ska avloppsledningen kopplas om, men det är inget som kommer att påverka avloppsnätet.

Skyltning vid Stationsgatan

Vill ni läsa mer om Trafikverkets förberedande arbeten i Centrala Sundbyberg kan ni göra det hos Trafikverket eller hos Sundbyberg stad.

Se även Trafikverkets visualisering av mälarbanans utbyggnad

Läs mer