29
Jun
2021
Centrala Sundbyberg Nya stadskärnan

Tågstopp i sommar

Järnvägen kommer under sommaren att stängas av i sammanlagt sex veckor för att Trafikverket ska kunna arbeta med utbyggnaden av järnvägen från två till fyra spår. Avstängningen gör man för att det ska vara tryggt och säkert för de som arbetar med utbyggnaden och för de resande.

När stängs järnvägen av?

Tågtrafiken kommer att stängas av i två perioder.

Huvudsta- Barkarby: söndagen 4 juli kl. 02:30 till måndagen den 9 augusti kl. 04:30

Barkarby station: måndag den 9 augusti kl. 04:30 till måndag den 16 augusti kl. 04:30

Vilka stationer berörs?

De stationer som berörs av första perioden av avstängningen är Stockholm Odenplan, Sundbybergs station, Spånga station och Barkarby station.

Den andra perioden påverkas Barkarby station. Tågen kommer att vända vid Spånga station.

Mer information

Vill du läsa mer om avstängningen kan du göra det här.

Järnvägsspår
Läs mer
24
Jun
2021
Stora Ursvik

Ny stadsdel i Milot

Igår presenterade kommunen planer för en ny stadsdel i Miloområdet. Området ligger i norra delen av Stora Ursvik och angränsar till Igelbäckens naturreservat

Bakgrund

Miloområdet täcker en yta på 18 hektar. Sedan 1905 har försvaret haft militär verksamhet i området som sedan avvecklades 2008 i samband med att staden köpte området av Fortifikationsverket. Idag finns ca 20 byggnader i varierande ålder, storlek och skick på platsen.

Det finns bland annat bergrum och krutbana i området. En byggnad kallat hus 77 i området är större än Hallonbergen centrum huset, där man bland annat hade stridsvagnsförråd.

Utvecklingsplanerna i Milot

Planarbetet i Milot startade redan 2007 men har legat vilande länge. Dels pga. oklarheter i markförhållanden. Staden menar att området idag upplevs som otryggt av ursviksbor och är som en barriär mot naturen.

Ny vision för Milot

Staden ställer höga krav för stadsutvecklingen i området, med visionen om att skapa den mest hållbara och innovativa stadsdelen och ska utgöra en port till naturen. Ambitionen är att endast arbeta med klimatneutrala material med de flesta byggnader uppförda i trä, vilket också är ett mål som kommunfullmäktige antog förra året.

Som en del i visionen ska man arbeta med lokal förnybar energiproduktion med fokus på solceller och annan innovativ teknik.

Utvecklingen ställer också nya krav på mobilitet. Byggs det x-antal lägenheter här så kommer trafiken till och från Ursvik att utökas. Det finns idéer för autonoma fordon mm. för att stärka kopplingen till den nya tvärbanan i Ursviks torg.

Här ska nya tvärbanan byggas i Ursvik

Tvärbanan förlängs via Rissne och Ursvik

Staden ser gärna samarbeten med forskning och kommer arbeta mycket med medborgardialog i projektet.

Vad händer härnäst?

Staden ska tillsätta en projektledare för utvecklingen av Milot. Till hösten bjuder man in externa aktörer som vill vara med i en samverkansgrupp för att ta fram ett visionsprogram.Slutligen bjuder staden in dig att träffa Stefan Bergström (Ordförande i stadsmiljö- och tekniska nämnden) och berätta vad du vill bidra med.

Läs mer om projektet på kommunens hemsida.

https://www.sundbyberg.se/bygga-bo-miljo/stadsplanering-byggprojekt/detaljplaner/pagaende-planarbete/miloomradet-i-ursvik.html

Läs mer