Under en tid har klagomål inkommit till staden avseende gångtunneln mellan Landsvägen och Järnvägsgatan . Klagomål som gäller tryggheten och renhållningen. Hissar som är avstängda och människor som sover i tunneln under vintertid, samt att det stinker av avföring.

Stadens lösning på problemet

I torsdags skrev Stefan Bergström (C) som är kommunalråd i Sundbyberg på Facebook att Sundbybergs Stads lösning på problemet är att stänga av tunneln mellan 23-06. Grindar kommer att sättas upp på båda ändarna av tunneln och hissarna tidsställs . Att belägga tunneln med grindar är ett billigare alternativ än andra lösningar.

När är grindarna på plats?

Under februari kommer grindarna att vara på plats. Tanken är att tillgängligheten kommer att öka då fler kommer att välja att ta tunneln. Man vill även förbättra tryggheten under dygnets alla timmar i Sundbybergs stadskärna. Vidare vill man säkra en trygg arbetsmiljö för stadens personal som jobbar i tunneln för drift och städ. Sist men inte minst så vill staden bryta en vana och hoppas då att individerna som idag väljer tunneln som sovplats ska välja en annan plats att ha sin dygnsvila på.

Andra lösningar?

Kameraövervakning anses inte fungera då kamerorna med stor sannolikhet skulle saboteras. Att använda sig av väktare är inte ett alternativ heller då de inte får avhysa individer, och det skulle vara en onödig och dyr kostnad för staden. Varför man inte sätter in ordningsvakter istället för väktare som har befogenhet att avhysa personer antar jag är av samma anledning, just den att det är dyrt för staden. När polis som har behörighet att avhysa kommer för att avhysa individer från tunneln återkommer ofta de avhysta inom kort ändå när polisen lämnat platsen.

Många åsikter

Lösningen med grindar har väckt många åsikter i kommentarsfältet på Facebook. Många ställer frågan hur man hjälper de utsatta människorna som sover i tunneln. Några tycker att man sopar ”problemet” under mattan. Andra tycker att det är en dålig idé att försämra tillgängligheten i tunneln för majoriteten Sundbybergare, genom att stänga den mellan 23-06.

Avstängd gångtunnel vid Esplanaden

Tunneln vid Esplanaden har varit avstängd sedan sommaren 2019. Anledningen till avstängningen är skadegörelse, då det klottrats och målats med tjock färg i tunneln som täppt igen brunnarna. Vidare så känner sig kommunens anställda inte trygga med att arbeta där.  Tunneln har blivit en otrygg plats med en otrevlig miljö. Tunneln kommer förmodligen att vara avstängd permanent.

Vad tycker du?

Använder du tunneln mellan Landsvägen och Järnvägsgatan ofta och hur upplever du den? Skulle grindarna mellan 23-06 påverka dig? Har du synpunkter eller åsikter gällande grindarna på tunneln kommentera gärna här eller ta kontakt med Sundbyberg stad.

Kommentarer på “Avstängning av gångtunneln på torget”

 1. Anette Necander says: 28 januari, 2020 kl. 13:04

  Jag tycker åtgärden är bra. Hoppas det hjälper. Det är inte bara personalen som tycker det är otryggt att gå där. Det behöver även rengöras.

 2. adam sundqvist says: 28 januari, 2020 kl. 18:28

  Bygg en tillfällig gångbro över spåren problemet kommer ju vara så länge inte tunnel är klar och spåren är borta ca 8-10 år ????? Född o uppvuxen i SBG sedan 45 år….

 3. Nej. Går inte i gångtunneln alls, den vid järnvägsgatan och Bangatan.

  Gick i den tidigare innan gångtunneln utsattes för skadegörelse. Den var ju mörkbelagt och inget lyse som funkade?

  Det verkar som en toppenide’ att ha Grindar i gångtunneln vid Stationsgatan från klockan 23:00 till 6:00. Många har ju sovit i Gångtunneln där. Kan vara bra där att ha.

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *