I april 2014 fattade regeringen beslutet om den nationella järnvägsplanen. Därefter förhandlade man ett avtal mellan Trafikverket och Sundbybergs stad. Avtalet innebär att Sundbyberg köper 40’000m² av Trafikverket för 450 miljoner och investerar ytterligare 350 miljoner kronor för en nedgrävning av järnvägen. Man beslutade då om att dra 4 spår genom Sundbyberg i en ca 1,3 kilometer lång tunnel och en ny station som får en ny anslutning till tunnelbanan.

Den etapp som omfattar Sundbyberg är en del av projektet Mälarbanan som Trafikverket driver. Projektet innebär en utbyggnad av sträckan Tomteboda-Kallhäll. Helt enkelt fler spår och tätare trafik som ska minska förseningarna.

KLICKA PÅ BILDEN FÖR FÖRSTORING

karta malarbanan

Två spår blir fyra

Trafikverket bygger ut från två till fyra spår för att göra det möjligt att öka antalet tåg på Mälarbanan. Då byter man ut den gamla anläggningen till en helt ny och bygger samtidigt till två nya spår.

Förberedande arbeten 2017 och byggstart 2019

För att kunna bygga ut järnvägen behöver vi göra många förberedande arbeten. Vi planerar att börja hösten 2017. För att bygga tunneln behöver vi lägga om ledningar för el, tele, fjärrvärme och vatten. Vi behöver också bygga om flera vägbroar bland annat så att brostöden hamnar rätt i förhållande till de nya järnvägsspåren.
Byggstart kommer att bli 2019 och järnvägen beräknas vara nedgrävd 2025. Under tiden är det tänkt att flytta spåren (2 spår) provisoriskt åt sidan till järnvägsgatan under byggnationen.

De broar/passager projektet påverkar är:

  • Bron för Löfströms alléväg
  • Frösundaledens bro
  • Ekensbergsbron
  • Huvudstagatans bro
  • Gång- och cykeltunneln vid Ankdammsgatan

Mälarbanan är ett av länets viktigaste projekt och i och med detta avtal kan ytterligare en pusselbit komma på plats för att få ökad kapacitet, kortare restider, mindre risk för trafikstörningar och en bättre miljö, säger Trafikverkets regionchef Helena Sundberg.

Planerad tidplan ut för utbyggnaden av Mälarbanan, Solna och Sundbyberg:

2016 samråd med berörda
2017 järnvägsplanen ställs ut
2017 förberedande arbeten
2019 arbeten med den nya järnvägen, tunneln och stationen
2025 är utbyggnaden klar

Källa: Trafikverket

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *