Igår höll Balder en workshop om Nya Hallonbergen i fritidsgården Fritids lokaler. En övning för att samla idéer och insikter från de som är intresserade. Workshopen leddes av stadsutvecklingschef David Johansson tillsammans med förvaltare Nikole Ferreira Sjöström.

Om 2-3 år ska detaljplanerna färdigställas och nu börjar arbetet med att tillsammans med medborgare jobba fram idéer som kan bli verklighet.

Ca 15 besökare deltog i workshopen som delades in i tre grupper. Varje grupp fick i uppgift att spåna idéer utifrån olika frågeställningar.

Fråga 1.

Hur kan vi utveckla utvändiga platser såsom entréer, bollplanerna, viadukter och ytan utanför centrum?

Fråga 2.

Hur kan vi aktivera Hallonbergens centrum och locka hit människor vardag som helg?

Fråga 3.

Hur skulle vi kunna utveckla ytorna utanför tunnelbanestationen (där hästarna tidigare fanns) och ”Rosa rummet” så att det blir härliga platser där man vill vara?

Under grupparbetet noterades en del och därefter höll varje grupp en kort redovisning av de idéer som kom upp. Att flytta upp thai-vagnen (lunch restaurangen) som idag står på parkeringen nedanför OKQ8 macken till centrum skulle skapa mer rörelse och bjuda in till att äta sin lunch i anslutningen till centrum var en idé. En annan grupp ville arbeta med att anordna event vid högtider, loppisar och festivaler för att skapa liv och rörelse. I centrum föreslogs att skapa mindre offentliga rum för möten och avkoppling, eluttag för telefon mm.

Noteringarna lämnades in till Balder att ta vidare i processen. 

Avslutningsvis poängterade David Johansson att Balder behöver goda krafter från Aggregat, fritidsgården, äldreboendet och andra nätverk för att fånga upp en behovsbild och göra stadsdelen till en attraktiv plats.

Kommentarer på “Balder behöver hjälp med utformningen av offentliga platser”

  1. Anders Dahlgren says: 9 januari, 2019 kl. 17:17

    Projektet Parklek har diskuterat bl.a. Hallonbergens centrum/ Hallonbergsplan mellan 2011 och våren 2014. Tips! Samarbeta med Sundbybergs stad och Nätverk Ör.

    1. Hej Anders. Juste, det stämmer. Parklek har utgjort en del av underlaget för Hallonbergen. Fritidsgården är en del av Sundbybergs kommun. Nätverket i Ör har jag för mig, är också intressenter i projektet. Däremot vet jag inte om de är involverade

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *