Bloggen

25
Mar
2021
Centrala Sundbyberg Nya stadskärnan Uncategorized

Inställd tågtrafik i Påsk

Förberedande arbeten för nedgrävningen av järnvägen genom Sundbyberg fortsätter. Det har nog inte undgått någon om alla de arbeten som utförs i stadskärnan.

Borrnings- och spräckningsarbeten

Trafikverket planerar att 29 mars påbörja borrnings- och sprängningsarbeten vid korsningen Järnvägsgatan/ Fredsgatan. Arbetet planeras att pågå till och med 1 april på dagtid. Det planeras även nattarbeten mellan 6-9 april i samma korsning mellan klockan 22-05. Man kommer då att placera ut vatten och avloppsledningar.

Korsningen Järnvägsgatan/ Fredsgatan

Natten mellan 30-31 mars kommer korsningen Järnvägsgatan/ Esplanaden att stängas av på grund av arbeten med kommande lyft av ledningsbryggan som kommer att gå över järnvägsspåret. Korsningen kommer att vara helt avstängd fram tills 6 april. Gående kommer att kunna passera sträckan som vanligt.

EsplanadenKorsningen Järnvägsgatan/EsplanadenJärnvägsövergångenEsplanaden och korsningen Järnvägsgatan/ Esplanaden samt Järnvägsövergången vid Esplanaden Ledningsbrygga över järnvägen

Ledningsbryggan som sätts på plats under påsken, behöver komma på plats för att arbetena på Järnvägsgatan ska kunna fortlöpa. Från det att bryggan är på plats behövs ca sex månader för att koppla om de ledningar som läggs i bryggan.

Inställd tågtrafik

Under påsken så är tågtrafiken inställd mellan Stockholm city och Barkarby. Detta för att man ska utföra arbeten på Mälarbanan mellan Huvudsta och Barkarby. Trafiken är inställd mellan 1 april kl 01:10 till och med natt mot tisdagen 6 april. Trafiken är åter igång 6 april 04:30.

Bussvändslinga

Till midsommar planerar man att dubbelrikta trafiken på Sturegatan, och man har därför sedan 11 mars påbörjat arbetet med att göra en bussvändslinga på järnvägsgatan i höjd med Ekenbergsvägen.

Bussvändslinga Ledningsomläggningar på Stationsgatan

Ledningsomläggningar på Stationsgatan beräknas att pågå till och med april månad. När arbetena med ledningsomläggningar är färdigställda kommer arbete återupptas först våren 2022.

Stationsgatan

Läs mer på Trafikverkets hemsida och Sundbyberg stads hemsida, där finns uppdaterad information om alla de arbeten som utförs i Nya stadskärnan.

Läs mer