I staden finns äldre hus från så tidigt som 1800-talet och stadsdelar omnämnda sedan 1300-talet. I Kymlinge naturreservat finns bland andra intressanta saker en gravplats (Gravröse) från bronsåldern (1700f Kr- 500f Kr.) Det är alltså över 3000 år sedan!
Ett gravröse ligger oftast på ett krön av berg och kullar nära dåtidens vattenleder. Genom att placera sina nära släktingars gravar väl synligt gjorde man klart att trakten redan var bebodd sedan generationer.

En gång i tiden…

Troligen var rösets stenar ursprungligen mer samlade vilket gjorde att röset för ca 3000år sedan, då det byggdes, var högre och mer synligt. Röset är omrivet i mitten, troligen av militären. Arkeologer hittar mycket lite i rösegravar eftersom tre tusen års regn har strilat ner mellan stenarna och förstört det mesta av gravinnehållet.

Nedanför röset rinner Igelbäcken som en rest efter de stora vattenområden som omslöt ön med berget och röset. Då stod vattnet ungefär 20 meter högre än idag så all åkermark här nedanför var vatten.

Igelbäckens naturreservat är fullt av forna skatter. Utöver gravröset finns mycket spännande som påminner oss om hur marken en gång nyttjades av förfäder. En miljö som var allt annat än lik den som vi upplever idag.

Källa: Sundbybergs stad

Kommentarer på “Så här såg Kymlinge ut för 3000 år sedan”

  1. Spännande!

  2. Fantastisk historia!

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *