I Sundbyberg stads mobilitetsprogram beskrivs arbetet med infrastruktur och strategier för beteendepåverkande åtgärder för en ökad mobilitet i staden. Fokus är ett hållbart resande till fots, cykel och kollektivtrafik.

Nya cykelbanor

Under 2021 kommer det att byggas nya cykelbanor över Bällsta bro. Det kommer att bli cykelbanor i båda riktningarna över bron. Alla körfält över bron som idag är fyra stycken behövs och kommer att behållas. Däremot kommer filerna och gångbanorna att smalnas av för att ge plats till cykelbanorna.

Illustration av Bällsta bro och cykelbanan. Bild från Sundbyberg.se

Bällsta bro

Sundbyberg stad gränsar till Stockholm stad i Mariehäll och därför kommer båda kommunerna att tillsammans bygga cykelbanorna i båda riktningarna. Det här görs för att länka samman Sundbyberg med Stockholm.

Ny belysning

För att öka den upplevda tryggheten över bron kommer man att även att ta ner befintliga lyktstolpar och ersätta med ny belysning som ska spännas på linor över vägen.

Du kan även läsa om detta på Sundbyberg stads hemsida.

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *