I ett inlägg tidigare i veckan nämns resvaneundersökningen som Sundbyberg stad tagit fram. Jag tänkte att det kunde vara intressant att skriva lite kring den.

Sundbyberg stad har alltså gjort en resvaneundersökning av Sundbybergarnas resvanor under våren 2019. De har också gjort mätningar av biltrafik och cykeltrafik vid viktiga trafikleder under det förgångna året. Resultaten visar att Sundbybergare cyklar mer och kör bil mindre. Vilket är ett steg i den riktning Sundbyberg stad är ute efter och det är ett mer hållbart resande.

Mest hållbara resor

Högst andel hållbara resor görs av boende i Ör, Lilla Alby och Storskogen. Vad är då ett hållbart resande? Jo det är gång, cykel och kollektivtrafik.

Mest ohållbara resor

Högst andel bilresor görs av boende i Lilla Ursvik och Duvbo. I detta sammanhang är ett ohållbart resande den med bil.

Veteranbil parkerad på Esplanaden.

Vanligaste färdsättet

Högst andel, 40% väljer att åka med kollektivtrafiken. 26% färdas med bil, 19% är gångtrafikanter och 12% reser med cykel. Övriga färdmedel 3% och då avses elscooter, taxi och färdtjänst.

Hållplats Sundbyberg Centrum, tvärbana

Målsättning

Staden har som målsättning att öka andelen som tar sig fram med kollektivtrafiken, till fots och på cykel. Arbetet mot det målet görs genom Stadens mobilitetsprogram, som består i förbättringar av infrastruktur för fotgängare och cyklister. För ett hållbart Sundbyberg har staden i flera år prioriterat gående och cyklister i samhällsplaneringen.

Där man reser mest med bil är i stadsdelar som inte har en närhet till till exempel tunnelbana eller tvärbana. I och med att Ursvik kommer att få tvärbana inom närmsta åren kanske deras resvanor ändras något. Vi får helt enkelt se.

Som nämnt ovan så har Sundbyberg stad ett långsiktigt hållbarhetsmål som innebär att gående, cyklister och kommunaltrafik prioriteras över biltrafiken. Jag kommer att skriva ett längre inlägg om det nästa vecka om hur Sundbyberg stad tänker kring biltrafiken i framtidens Sundbyberg.

Här läser du resvaneundersökningen som Sundbyberg stad genomfört.

Trevlig helg!

Kommentarer på “Sundbybergare cyklar & reser kollektivt”

  1. Gunnar Jernström says: 9 februari, 2020 kl. 14:15

    Behövs en direkt bussförbindelser från Ursvik, Hallonbergen till Arenastaden och Solna station.
    Det blir ALLTID bilen annars. .

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *