Nu var det länge sedan jag skrev ett inlägg.

Här kommer en sammanfattning av alla de arbeten som Trafikverket utför i Sundbyberg under hösten och framöver. Arbetena jag skriver om i den här texten utförs av Trafikverket och utgör förberedelserna inför nedgrävningen av järnvägen.

Esplanaden

Igår påbörjades pålningsarbeten på Esplanaden utanför biblioteket. Arbetet förväntas pågå tom 16 oktober. Sedan i slutet på augusti så har man på Esplanaden/ Bangatan lagt om ledningar och förväntas pågå tom december.

Arbetstiderna är förlagda 07:00- 19:00.

Järnvägsgatan

Har nu tillfälligt fått dubbelriktad trafik till slutet på oktober. Detta är på grund av att man stängt av Sturegatan från Esplanaden till Brunnsgatan där man utför fjärrvärmearbeten.

Busstrafiken på Järnvägsgatan kommer att flyttas till Sturegatan (arbetet för det påbörjas under hösten 2020), för att förbereda det tillfälliga spåret som ska anläggas på Järnvägsgatan.

Arbeten efter oktober

I slutet på oktober kommer en rad olika förberedande arbeten att påbörjas. Området det gäller är väster om Esplanaden fram till Löfströms allébron och förväntas pågå till 2022.

Under 2021-2022 kommer arbetet att fortsätta öster om Esplanaden. Dessa arbeten ska vara klara innan Trafikverket påbörjar utbyggnaden av järnvägen 2024.

Trafikverket planerar också för schaktning (gräva upp mark) för ledningsomläggningar på Fredsgatan.

Löfströms allé och bron

Vid Löfströms allébro och Järnvägsgatan har man uppfört en temporär rondell som nu ska bli permanent. 28 september till 2 oktober kommer Trafikverket att arbeta natt (22-06) med att bygga refuger runt rondellen.

Gång- och cykelbanan som tidigare varit avstängd är nu öppen.

Stationsgatan

Ledningsomläggningar kommer att genomföras i korsningen Sturegatan/ Stationsgatan. Därefter kommer Trafikverket att lägga nya ledningar och en ledningsbrygga kommer att monteras. Funktionen med ledningsbryggan är att kunna placera de ledningar som inte kan gå under tunneln när den byggs. Det här arbetet påbörjas först vintern 2021/2022.

Sturegatan

Här har man sedan 20 augusti stängt av gatan för fordonstrafik mellan Brunnsgatan- Esplanaden. Här förbereder man nu för fjärrvärmearbeten och de förväntas vara färdiga i slutet på oktober. Som i ett led i att förlägga järnvägen i den nya tunneln så kommer trafiken på Sturegatan att bli dubbelriktad i de tre sista kvarteren mot Esplanaden (även nämnt ovan). Busstrafiken som idag korsar Järnvägsgatan kommer att istället passera Sturegatan.

Vill du läsa mer om Trafikverkets arbeten i Sundbyberg så kan du göra det här, eller på Sundbyberg stads hemsida här.

Kommentarer på “Förberedelserna inför nedgrävningen av järnvägen”

 1. Curt Gustavsson says: 24 september, 2020 kl. 00:58

  – Stort grattis till alla sundbybergarna som
  ”blir av” med tågen! Jag är född -46 och uppväxt på Rosengatan 3B.
  – På den tiden gick stora bullrande himmelsförmörkande ånglok med sopvagnar att förbrännas i Lövsta. Himlen blev svart av rök.
  – I dag är det naturligtvis annat men buller består och spårområdet som skiljer Landsvägen och Järnvägsgatan åt är inte bra! Det borde vara en Järnvägspark där. Den är ju redan påbörjad . .
  – Ska det ska byggas hus med kommersiella lokaler i detta attraktiva område? Inte kul! Men kanske omgivningen redan är alltför ”steril?
  – Ungdomar; ni som nu befolkar sumpan, ser ni någon som kikar runt hörnet är det bara jag som håller lite koll!

  /Curt G /Kista

  1. Nadine Edsvärd says: 24 september, 2020 kl. 13:06

   Hej Curt,
   Det ska bli skönt att bli av med ”barriären” som järnvägen idag är. Det är också en spännande tid framöver med framväxten av nya stadskärnan. Såklart en lång period med många arbeten som kommer bullra, men det kommer förhoppningsvis vara värt det i slutändan. Förhoppningsvis kan det bli en ny stadskärna som tilltalar många Sundbybergare.
   Tack så mycket Curt för du delade med dig av ditt minne från din uppväxt på Rosengatan.
   / Nadine

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *