Igår hade Sundbybergs stad ett digitalt frukostmöte och uppdaterade bland annat om arbetet med Nya stadskärnan och stadsutvecklingen av Ursviks västra delar.

Tunnelbygget försenat

Centrala Sundbyberg står inför en stor stadsutveckling i och med nedgrävningen av järnvägen som går igenom Sundbyberg. I och med att järnvägen grävs ner så frigörs en ny yta. Det kommer bli en blandad stadsmiljö som länkar samman bebyggelsen och grönområden.

Planerad start för tunnelbygget var 2021 men nu är planen att det påbörjas först 2024.

Försenad start för tvärbanan

Ursviks västra delar står inför en omfattande stadsutveckling ända fram till 2030. Här kommer man att bygga bostäder, förskolor, högstadieskola, matvarubutik, torg och parker. Här har vi skrivit mer om det.

Region Stockholm bygger ut Tvärbanan och Kistagrenen kommer att trafikera Rissne och Ursvik (med två hållplatser). Tvärbanan till Ursvik var planerad för trafik till våren 2022, men nu beräknas trafikstart till 2023.

Stadsutvecklingen i Ursviks västra del kan du också läsa mer om på Sundbybergs stads hemsida.

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *