Nu har mycket verkstad ägt rum från både kommunens håll likväl som nätverket ”Trivsam stadskärna”. Kommunen öppnar Framtidspaviljongen i den gamla S-grillen på Sundbybergs torg där de ska ställa ut sin modell av den nya stadskärnan på måndag den 4 april.

Till veckan kommer kommunen även att komma ut med en ny folder till alla hushåll med information om vad kommunen planerar att bygga. Där finns en skiss över centrala Sundbyberg som visar hur man planerar för ca 1500 lägenheter, utbyggnad av området väster om Marabou och nya offentliga ytor.

Programsamråd pågår under perioden 4 april till 1 maj.

Samrådsmöten kommer att hållas enligt följande schema.

 • 13 april, kl. 18-19:30
  Biblioteket, Esplanaden 10
 • 19 april, kl. 18-19:30
  Allaktivitetshuset, Sturegatan 10
 • 27 april, kl. 18-19:30
  Grönkullaskolan, Kasernvägen 5

Så, fr.o.m. nästa måndag kommer kommunen att visa upp sin modell igen fast uppdaterad. Bilden nedan visar modellen som presenterade på det öppna huset i Marabouparken 27 januari

KLICKA PÅ BILDEN FÖR FÖRSTORING

kommunensmodell

Kommentarer på “Sundbyberg arrangerar mötesplats för samråd av Nya stadskärnan”

 1. Fredrik Holmberg says: 5 april, 2016 kl. 07:42

  Hej Alexander!

  Vi har tagit beslut om att inte skicka ut denna folder. Framtagningen av foldern gick snabbt från idé till färdig produkt, och därför var det flera berörda som inte såg det färdiga materialet förrän det var tryckt. Så blir det ibland i sådana här komplexa projekt, det är inte ovanligt.

  Det är inga felaktigheter i materialet, som helt följer programförslaget. Men flera av oss kände att materialet inte tillräckligt betonar att det handlar om ett förslag, att staden välkomnar dialog och synpunkter, och att det finns möjlighet att påverka. Det framgick inte heller tillräckligt tydligt att det var inbjudan till samrådsmöten. I sådana här projekt finns det alltid synpunkter om utformning och prioriteringar, och därför är det extremt viktigt att dialogen upplevs som öppen.

  Vi valde därför försiktighetsprincipen, att inte sända ut materialet till samtliga hushåll i staden. Beslutet togs i dialog mellan politik och förvaltning.

  I övrigt förändrar det ingenting i informationsgivningen om samrådet och om förslaget. Vi har kungörelser i tidningar, vi affischerar på utvalda ställen, vi håller samrådsmöten samt har öppet för visning och dialog i Framtidspaviljongen, m m.

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *