Jag har tidigare skrivit om de problem som gångtunneln mellan Landsvägen och Järnvägsgatan/ Stationsgatan har och den lösning på problemet staden presenterade. Nämligen att bland annat belägga gångtunneln med grindar mellan 23-06.  Läs mer om det här.

Kameraövervakning av tunneln

Nu har moderaterna lämnat in ett förlag för hanteringen av gångtunneln mellan Landsvägen och Järnvägsgatan/ Stationsgatan. Axel Conradi (M) har lagt upp förslaget i en Facebookgrupp. De föreslår alltså kameraövervakning av gångtunneln i samråd med polis, anlita väktare som har mandat att avvisa, hemlösa ska få den hjälp de har rätt till samt att klotter och skadegörelse ska åtgärdas inom 24 h.

Axel Conradi (M), har delat ett inlägg i en Facebookgrupp

Är kameraövervakning rätt väg

Jag läser MITTIs artikel om Moderaternas förslag och de påpekar att det inte finns några studier som visar på att kameraövervakning är effektivt för brottsbekämpning. Axel Conradi påpekar att brottsligheten inte minskar men att den gör det där kameran finns.

Vad säger lagen?

För att kameraövervaka en allmän plats behövs tillstånd från Länsstyrelsen. De gör en bedömning huruvida övervakninsgsintresset är större än den enskildes integritet. I en publikation från BRÅ (2009) framkommer det att den positiva effekten av kameraövervakning är större vid parkeringsplatser eller mot egendomsbrott eller i områden med hög kriminalitet. Då tillsammans med andra åtgärder som till exempel inhängnad med lås, grannsamverkan eller sociala projekt för ungdomar. Undersökningen påtalar även att kameraövervakning inte är en universallösning. Här hittar du publikationen.

Vad tycker du?

Förslaget om att sätta grindar på gångtunneln skapade en hel del åsikter. Vad tycker du om förslaget med kameraövervakning av tunneln?

Kommentarer på “Grind eller övervakningskameror”

 1. Roger Wilhelmsson says: 18 februari, 2020 kl. 22:44

  Ja, man har tidigare haft både kameror och nattväktare i denna tunnel, så tidigt som på 70 och 80 talet. Problemet är således inte nytt. Heller inte förslaget att lösa problemet på.
  Vi löste det då med en liknande lösning, och så vettigt som detta förslaget är, så tror jag att man löser det igen.
  Kanske att vi denna gången kan trycka lite mer på förslag nr 3, så slutar det med att vi till slut bara har kamerorna kvar? Då får vi en tryggare tunnel utan att vi bara flyttar hemlösa runt till nästa plats + att det blir billigare för oss.

 2. Bosse Duvhed says: 19 februari, 2020 kl. 12:50

  Problemet är inte avsaknaden av kameror och grindar. Däremot är
  kommunens brist på konkreta åtgärder för att ordna bostad åt
  hemlösa ett allvarligt hinder.
  Axel Conradi vill som sann moderat inte riktigt ta in den verkliga problematiken, men
  punkt tre i hans förslag visar att han mognar och kommer till insikt. Jobba på!

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *