”Den bästa bostadsmiljön i Sverige”

Sa Olof Palme när han invigde Hallonbergen 1973. Det var en ambitiös vision för det nya miljonprogrammet. Kritiken mot planeringen och resultatet kom kort därefter. Nu drygt 40 år senare planerar Wallenstam att genom förvärvet av fastigheten Freden Större 11 förverkliga visionen.

Umami Park är på många sätt ett unikt projekt. Inledningsvis är det första gången som Wallenstam jobbar med ett såhär stort projekt med 900 bostäder på en yta om ca 20 000m². Här är Wallenstam verkligen med och formar stadsbilden i Hallonbergen.


Fånga drivkrafterna.

I en tidig vision för projektet kallades det för Norra Parkstaden innan det bytte namn till Umami. När man tog fram visionen lyfte man fram trender som kommer att påverka utvecklingen av den nya stadsdelen.

Den första ”Genius Loci” handlar om att fånga Hallonbergens själ. Man tar upp exempel som Austin i Texas och Williamsburg i Brooklyn som har växt mycket snabbt de senaste decennierna men som har lyckats anamma sitt kulturliv. Med det i ryggsäcken räknar man med att kunna modernisera Hallonbergen men även kunna knyta an till platsens natur och kultur.  Men en viktig och återkommande fråga är. Kommer man att ha råd att bo här?

En annan av de sex trenderna som man tar upp rör just Gentrifiering, alltså fenomenet om en social statushöjning av ett område. Många Sundbybergare är oroliga för fenomenet på många håll i staden.

Post- Gentrifiering

I visionen beskrivs begreppet ”Post-Gentrifiering”. Många städers urinvånare har protesterat mot en lyxutveckling av stadsdelar som har lett till hyreshöjningar och ökade bostadspriser. Då förvandlas staden till ett ”reservat för personer med mer resurser”. Wallenstam menar på att även de ”resursstarka” förlorar på denna typ av utveckling, så här vill man erbjuda mångfald på flera plan. Genom att skapa olika upplåtelseformer vill man öppna för flera samhällsklasser och skapa en större dynamik hos Umami Park, precis som Hallonbergen har idag.
Visionen berättar även om att det är viktigt för Wallenstam att samskapa tillsammans med medborgarna för att forma offentliga ytor såsom parker. Det är en av strategierna inom begreppet Post-Gentrifiering.

Matifiering.

Ett annat annat begrepp som används är Matifiering. Det handlar om att anamma den mattrend som råder i staden samt intresset för närodlat ekologiskt livsmedel. Här tror Wallenstam på att möta en ökad efterfrågan på restauranger. Matupplevelsen är en stor drivkraft i stadsdelen som ska utmärka Umami Park. Här kan du ”smaka på världen” i livfulla torg med värme, matställen och caféer.

 

Målgruppen

Umami Park ska vara attraktivt för den moderna människan. Yngre generationen av 80- och 90-talister från såväl Stockholmsområdet som övriga landet. Hit vill man även locka nyinflyttade från hela landet samt storstadsmänniskan född på 50- och 60-talet, men hit ska även befintliga Hallonbergare kunna flytta.

Foto Quattroporte

Foto Wallenstam

Nuläget

Wallenstam har satt spaden i marken och påbörjat bygget av etapp 1, vilket är den delen av parkeringsplatsen som står närmast Gesällvägen och bensinmacken.  Etapp 1 består av 147 hyresrätter där de första hyresgästerna kan flytta in redan 2019.

Foto Wallenstam

Kommentarer på “Wallenstam satsar stort i Hallonbergen”

 1. Richard Allvén says: 9 maj, 2017 kl. 07:22

  Etapp 1 består HELT av hyresrätter – inte ”till största delen”. Bostadsrätterna kommer i etapp 2.
  Det är för övrigt en underlig vinkling i reportaget. Rent utav pinsam. Olof Palme sa några flyktiga, överspända ord i en enda mening när han invigde Hallonbergen Centrum 1973. Detta får artikelförfattaren till att bli en ”vision”. Olof Palme var ingen expert på bostadsbyggande eller stadplanering och någon ”vision” på detta område har aldrig uttalats från hans sida. Resultatet av Hallonbergen kan vi för övrigt alla se … Nu kan det bara bli bättre!

  1. Alexander says: 9 maj, 2017 kl. 08:27

   Hej Richard.
   Tack för din kommentar!
   Som det står består Etapp 1 av både hyresrätter och bostadsrätter enligt Wallenstam. Det är inte meningen att vara en vinkling på Palmes citat. En vision är per definition något man vill uppnå vilket ”Sveriges bästa bostadsmiljö” var.
   //Alexander

 2. Gunilla Ahlström says: 10 maj, 2017 kl. 12:56

  Wallenstam var byggherre till ett bostadshus med hyresrätter och några affärslokaler i kvarteret Vildvinet i Helsingborg för 2 år sedan. För att kunna bygga huset revs en gammal trädgårdsmästarvilla (där ett arkitektkontor hade sina lokaler). Vidare sågade man ner en stor kastanj och ett stort pilträd samt 18 körsbärsträd som stod längs gatan. En liten idyll försvann och i dess ställe kom en otroligt ful byggnad – i folkmun kallad ”Kumlafängelset” (ritad av fina White arkitekter). Hela området kring byggnaden hårdgjordes. Där finns inte en enda rabatt eller några krukor på den stora ytan bakom huset utan bara mörk asfalt. Huset är för stort (ligger i en trivsam del av Helsingborg med ganska låg blandad bebyggelse ) och jag fattar verkligen inte, vad politikerna och tjänstemännen tänkte på när de gav byggnadstillstånd.
  Wallenstam sålde hela sitt fastighetsinnehav i Helsingborg till Willhem förra året, men nu såg jag häromdagen att han är igång med att bygga nya hus i stan.

  Wallenstans visioner är nog tyvärr mest av det pekuniära slaget!

 3. Hallonbergen är ett totalt misslyckat miljonprograms – område ned alla klassiska fel
  – för storskaligt
  – för enehanda
  – för grått
  – platta tak
  – lådformade ispännande byggnader
  Etc

  DÅ planeras nyproduktionni ungefär samma dystopiska stil!!!!!
  Provokation eller ren inkompetens eller billigt att bygga och allt går ju att hyra ut/sälja…i sthlm / Sumpan ..

  1. Grått, platta tak, vitt, lådor…. dystopi , fantasilöst, trist…. ett hopkok på de sämsta 60- talspastischerna

 4. Leif V Erixell says: 12 maj, 2017 kl. 05:21

  ”Den bästa bostadsmiljön i Sverige”. Årets dåliga skämt! Har själv bott där en period när det var ”nytt och fräscht” och kan intyg att det är en av de absolut sämsta bostadsmiljöerna i landet. Fyrkantiga lådor utslängda för att maximera blåshålen emellan dem. Att några lattjo-lajban betongskrapor skulle hjälpa upp situationen får anses fullständigt uteslutet (återigen de platta takens helvete, att man aldrig lär sig). Hjalmar Mehr har tydligen återuppstått i Sundbybergs kommun. Medborgarna borde varnas. Något står inte rätt till i kommunledningen.

  1. Ja Sundbyberg har verkligen utmärkt sig på senare år med mycket själlös arkitektur men platta tak o ofta i grått, svart, vitt beige ….

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *