I Råsta gård finns en någon undangömd runsten i en skogsdunge. Det är fint att den fortfarande står på sin ursprungliga plats.

Denna runsten ristades troligen under den senare hälften av 1000-talet. Det kan man utläsa av hur ornamentiken är utformad.

KLICKA PÅ BILDEN FÖR FÖRSTORING

runsten2

Runstenens inskrift lyder:

hulmstin x auk x haosui x litu x  raissa stain x iftir x iybiurn x fathur sin x auk x kirith x ifti

”Holmsten och Hosve lät resa stenen efter Jobjörn, sin fader, och Gyrid efter (honom)”

Ursprungligen stod här ytterligare en sten med inskriften ”Hosve och Sigrid och Kättilö lät resa denna sten efter Holmsten, sin broder”. Den tillkom lite senare, under första hälften av 1100-talet. Stenarna är resta av samma familj – fadern Jobjörn, modern Gyrid samt de fyra barnen Holmsten, Hosve, Sigrid och Kättilö. Den här stenen restes efter fadern Jobjörns död. Det var sönerna och modern som reste stenen efter honom.

KLICKA PÅ BILDEN FÖR FÖRSTORING

tidslinje

En familjehistoria

I början av 1100-talet dör Holmsten och då reser brodern och de två systrarna en ny sten efter honom. Modern omnämns inte, kanske har hon dött under mellantiden. I Mälardalen finns få runstenar resta efter kvinnor, Gyrid har heller inte fått någon. Systrarna Sigrid och Kättilö omnämns bara på den andra stenen. Kanske var de för små vid faderns död för att få stå med på stenen efter honom.

Runstenar var statusfyllda minnesstenar som berättade om religionstillhörighet och släktförhållanden. De restes ofta på ställen som det här där de var väl synliga, invid dåtida gränser och färdvägar.

Kanske gick det till såhär när runstenen ristades.
Teckning: Lennart Thorstenson

KLICKA PÅ BILDEN FÖR FÖRSTORING

skiss

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *