Idag inleder Sundbyberg stad en webbaserad dialog för att skapa en vision för området kring Enköpingsvägen. Man har skapat en ny och interaktiv panel där du kan bidra med dina önskemål för visionen.

KLICKA HÄR så kommer du till dialogen!

Bakgrund

Sundbybergs stad växer och utvecklas. I de nya områden som skapas och de gamla som får en ny form vill Sundbyberg stad utveckla en stadsmiljö med hållbara transporter och jämlik tillgång till nyttigheter för alla. Då behövs ett sammanhängande gatunät och bra framkomlighet för gående inom och mellan samtliga stadsdelar.

imagine-2

I stadens norra delar fungerar Enköpingsvägen som en fysisk barriär. Genom att omvandla Enköpingsvägen till stadsgata och komplettera området med bostads- och verksamhetsbebyggelse kan samma gata istället stärka närheten mellan människor och stadens olika delar.

Allt började med att en ny sträckning av E18 öppnade hösten 2013. Då uppstod möjligheten att omvandla Enköpingsvägen till stadsgata vilket innebär att staden kan minska den befintliga gatubredden, utreda en sänkning av hastigheten på vägen samt möjliggöra bostads- och verksamhetsbebyggelse i anslutning till vägen. Ett planarbete har inletts med följande inriktning:

  • Enköpingsvägens barriäreffekt byggs bort
  • Skapa trivsamma miljöer med utrymme för gång-, cykel- och kollektivtrafik
  • Starkare lokal service
  • Potential för ytterligare 3000-6000 bostäder
  • En mer jämlik tillgång till kommunens nyttigheter för boende oavsett ekonomiska tillgångar
  • Ökade möjligheter för möten mellan människor och grupper

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *