Kommunens modell

Kommunens modell

Sundbyberg stad har tillsammans med en projekledare tagit fram ett förslag till den nya stadskärnan som ska byggas efter att järnvägen genom stadens grävs ned.

Färgernas betydelse:
Vit/Blå= Förslag på ny bebyggelse (Blå färg symboliserar transparent fasad)
Orange= Befintlig bebyggelse samt redan beslutad ny bebyggelse

 

Läs mer om projektet här!