Det omstridda torget är ett fokusområde i de stora planerna som formas. En annan viktig aspekt är de byggprojekt runt kvarteret eken och kabeln som också väntar en stor förvandling. En förvandling som kan tyckas inskränka stadsparken Marabou.

Årets stadskärna 2015

Örebro blev utnämnd till årets stadskärna 2015 dels för de fina stadsparkerna som staden erbjuder allmänheten. Själv besökte jag staden för drygt två veckor sedan och såg en väldigt levande stad där de stora utrymmena används av alla möjliga människor, med ytor så stora att folk kunde vara i fred med sig själva en stund. Det ville jag ta med och dela med mig av.

KLICKA PÅ BILDEN FÖR FÖRSTORING

stadskarna

Som det ser ut för nuvarande Marabouparken väntar en förtätning av bostäder runt om. Arrendeavtalet med Sundbybergs båtklubb är uppsagt och löper ut 2020 och därefter är tanken att flytta marinan högre upp i Bällstaån och bebygga marken runt Marabouparken.

KLICKA PÅ BILDERNA FÖR FÖRSTORING

Marabou

Lite historia

Marabou byggde sin första chokladfabrik 1917 men samtidigt lämnades en stor bit av gården med den fina parken orörd. Gården beboddes till och från av överlärare i staden samt andra hyresgäster. Parken hade såväl före som efter Sundbybergs grundares död – i enlighet med hans vilja – varit tillgänglig för alla sundbybergare för rekreation.

Någon gång på 30-talet behövde Marabou utöka sin verksamhet med ytterligare ett laboratorium varpå man köpte resterande mark där Sundbybergs gård stod, tanken var att riva gården. I utbyte mot rivningstillstånd krävde Sundbybergs Stad att Marabou skulle återställa parken samt för evinnerlig tid upplåta parken fritt till Sundbybergs invånare. 

Marabouparken var ursprungligen den stora vackra park som tillhörde Sundbybergs Gård. Gården revs. Sundbybergs stad gav då rivningstillstånd med förbehåll. Förbehållet var att Marabou efter avslutad nybyggnation skulle återställa parken i den mån den blivit skadad, samt upplåta parken inte bara till sin egen personal utan också för alla sundbybergare. På så sätt ville man säkerställa att parken även fortsättningsvis kom att nyttjas i enlighet med grundarens önskan. Därför har alla sundbybergare (främst de som inte hade egna sommarställen) en stark koppling till parken då de alla (födda efter 1948) plaskat tårna i Marabouparkens plaskdamm eller solbadat på rutig filt i mjukt gräs.

Flytt till väsby

När Marabou avsåg att flytta helt till Upplands Väsby 2002-2003 och avsluta alla sina engagemang i Sundbyberg uppstod ”parkenproblemet”. Detta löstes till en början genom att staden arrenderade marken under några år för. En stiftelse bildades 2005, Stiftelsen Parken, som skulle ”styra” över parken. Stiftare var Sundbybergs stad och Marabou tillsammans. Stiftelsen har många ändamål bl. a. att tillgängliggöra Marabouparken för allmänheten.

Försäljning och ägarskap

Staden köpte parken av Kraft Food Sverige AB i mars 2006. Priset var 30 miljoner. Då ingick viss konst i parken. Det är fortfarande Stiftelsen Parken som styr. Däremot tillkom en klausul i köpekontraktet – Sundbybergs stad äger inte rätt att flytta på, göra sig av med eller på annat sätt ändra på konstverken vilka ingick i köpet av parken utan dessa skall finnas kvar i orört skick på, samtidigt är staden förpliktigad att bevara konstverken i god kondition och hålla dem försäkrade. Detta gäller fram till den 31 december 2026. Så att bygga på Marabous mark går ju inte enligt avtalet men frågan är ju hur stor mark det är som ingår i Marabou. Avtalet går inte längre att se via diariet och är sekretessbelagt hos kommunen.

Slutligen vill jag även informera att nätverket Trivsam stadskärna bjuder in till picknick i Marabouparken i restaurang Parkliv, 1 juni kl 18 om vädret tillåter för er som önskar få mer information om nätverket rent allmänt. En liten vandring äger också rum runt parken där man konkret tittar på effekterna som parken får enligt det gällande planprogrammet.

Kommentarer på “Marabouparken väntar en förtätning av bostäder runt om”

  1. Chely Farias says: 29 maj, 2016 kl. 11:38

    Man kan ju fundera över varför avtalet med Kraft (Marabou) helt plötsligt blev sekretessbelagt. Ena dagen tillgängligt andra dagen borta! Märkliga saker händer i den här kommunen.

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *