Trafikverket fortsätter med förberedelserna för nedgrävningen av järnvägen. Här kommer en uppdatering om vad som händer nu och om planerade nattarbeten.

Esplanaden 11-13

Sedan 16 november har Trafikverket på Esplanaden 13 borrat och spräckt berg för att därefter lägga om ledningar. Det här arbetet är planerat att vara klart i början på december.

Trafikverket planerar även att arbeta nattetid mellan 23-25 november på Esplanaden 11 och 13, och arbetstiden är förlagd mellan 22-05. Man ska lägga rör och lägga om ledningar.

Sturegatan

16 november påbörjades arbetet med att bredda Sturegatan, inför att trafiken där ska bli dubbelriktad. Natten 24- 25 november kommer man att förflytta avstängningsmaterialet för att komma vidare i arbetet med att bredda gatan. Arbetstiden är mellan 22-05.

Stationsgatan

Även på Stationsgatan kommer man att utföra nattarbeten mellan 22-05. Här ska avloppsledningen kopplas om, men det är inget som kommer att påverka avloppsnätet.

Vill ni läsa mer om Trafikverkets förberedande arbeten i Centrala Sundbyberg kan ni göra det hos Trafikverket eller hos Sundbyberg stad.

Se även Trafikverkets visualisering av mälarbanans utbyggnad

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *