Nätverket Trivsam stadskärna har sedan 2015 engagerat sig i planerna kring den Nya stadskärnan. Ett av nätverkets huvudspår är det nya stationshuset och dess volym inom detaljplan 1. Detaljplanen gick ut på samråd t.o.m. 4 november 2019. Snart väntas granskning och antagande enligt planprocessen.

Läs mer om detaljplanerna här.

Motförslag till stationshuset

Nätverket har tagit fram en egen modell av stationshuset, som ska utmana förslaget som AMF tagit fram, AMF äger fastigheten ”Ikanohuset” som angränsar till den planerade överdäckningen och det planerade stationshuset.
AMF’s modell av stationshuset inrymmer 12 000 BTA, nätverkets modell inrymmer 14 000 BTA.

BTA är Bruttoarea och är summan av alla våningsplans area. Enheten används i sammanhang som planbestämmelser och avgiftsberäkningar.

De stora skillnaderna mellan förslagen är volymen. I nätverkets modell har man fokuserat på att hålla ner höjden på byggnaden till ca 16m och breda ut den. I förslaget från AMF vill man rama in torget och ge en mer stadsmässig karaktär. Byggnaden sträcker sig till 41m i höjd. Det menar nätverket, skulle skugga stora delar av torget. Se mer i länken nedan.

Utställning i Signalbiblioteket 20-25 aug

I helgen kan du besöka nätverket i signalbiblioteket. Där ställer de ut material och sin modell av stationshuset. Där har de även en modell av AMF’s förslag för en jämförelse. Titta gärna förbi och se mer.

Nätverkets förslag till stationshuset

Hur ser du på förslagen för det nya stationshuset? Vad anser du om hushöjden och designförslagen?

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *