Nu har Sundbybergs projekt Nya stadskärnan genomfört samrådet för detaljplan 1 som omfattar det nya stationshuset och promenaden ovan locket mm. Nästa steg i processen är granskningsskedet. Även då kommer ett tillfälle för yttranden och synpunkter.

De förberedande arbeten som pågår märks av hos både boende och intilliggande affärsverksamhet på Sturegatan och Stationsgatan. Kapade träd på Rosengatan, och planerade ombyggnationer på Sturegatan för dubbelriktad busstrafik väcker reaktioner på Facebook.

Nätverket Trivsam stadskärna arbetar vidare.

Under samrådet lämnade nätverket Trivsam Stadskärna in ett yttrande på den föreslagna detaljplanen. I yttrandet är nätverket kritiska till den föreslagna stationsbyggnaden, studenthuset och hushöjderna.

Stationshuset

Här menar nätverket att de drygt 40 meter höga huskropparna (50 meter ovan spår i tunneln) skuggar en stor del av torgets yta. Nuvarande förslag innebär att skuggorna från stationshuset längs med Järnvägsgatan vid vår- och höstdagjämning klockan åtta på morgonen blir 173 meter. Det vill säga skuggan passerar Lysgränd, Kvarteret Orgeln, Rosengatan och når slutligen fram till Järnvägsgatan 24 – 26 (gamla biblioteket).

Det förhöjda Ikano-huset och studenthuset bidrar också till skugga på torget under eftermiddagen – hela året.

Nätverkets remissyttrande
Skuggbild som visar hur skuggorna faller utanför ingången till stationshuset

Vidare beskriver nätverket att stationens bredd mellan ”Ikano huset” och kv. Godset liknas vid en enorm mur och bör istället vara fristående och lämna utrymme på båda sidorna. Stationen ska vara en märkesbyggnad som ska symbolisera en hållbar och attraktiv arkitektur, med synliga energisystem så som växtväggar, takträdgårdar och solcellslösningar.

Billigare konstruktion, lägre hushöjd & mer yta

Trivsam stadskärna har i sitt yttrande tagit fram en egen skiss på stationshuset med en höjd på 16 meter, istället för 41 meter enligt AMF’s förslag. Våningarna bärs av en snedkabelkonstruktion. Tyngden går ner i marken på samma sätt som AMF’s förslag till stationshuset presenterades i oktober 2018 i samband med att intentionsavtalet tecknades. I avtalet har man ställt krav om att hålla en arkitekttävling.

AMF’s förslag till vänster, Nätverkets förslag till höger

För att uppnå Stadens högt ställda krav ska Exploatören tillse att en arkitekttävling/parallellt uppdrag för olika arkitektkontor genomförs tillsammans med Staden. Exploatören och Staden kommer tillsammans delta i arbetet inför arkitekttävlingen/parallellt uppdrag samt att parterna gemensamt ska bedöma tävlingsförslagen/uppdragen och utse arkitekt.

Intentionsavtalet

Studenthuset

I planprogrammet vill staden öppna för möjligheten att bygga studentboenden i nära anslutning till stationsbyggnaden, ett smalt hus på 6 våningar.

Ett studenthus skulle också bidra till en tryggare miljö i området.

Från planbeskrivningen

Här tycker nätverket att ca 60 studenters intresse av bostäder på just Sundbybergs torg inte kan vara av värde och angelägenhet för medborgarna. Här menar nätverket även att byggnaden skulle utgöra ett nytt hinder för strömmen av resenärer till och från stationen. Nätverket är dock öppna för möjligheten att upprätta ett studenthus inom planområdet.

Illustration från planbeskrivningen

Vad anser du stationens utformning och höjd? Kommentera gärna din åsikt.

Kommentarer på “Trivsam stadskärna & stationshuset”

 1. Jag tycker absolut att förslaget om lägre byggnader är bra. Blir otrivsamt med mer mörker och skugga, helst under sommarmånaderna. Det är redan mycket skugga där. Studenthuset tycker jag man bör stryka helt alternativt hitta en annan plats för. Jag flyttade till Sundbyberg för att det känns som en liten stad i Stockholm (är själv från norrland) men snart kommer det se ut som ett enda stort solna business park med alla plåtbyggnader i diverse kulörer. Så himla tråkigt när det finns så vackra hus som hamnar mer och mer i skymundan.

 2. Sundbybergs tjusning finns i småstadskänslan. Den får INTE försvinna. Det planerade förslaget ser ut som en näve New York. Nej tack. Låt det gamla ursprungliga vara synligt. Att järnvägen och stationen byggs under marken är jättebra men se till att få balans på husbyggnader. Vandrande skuggor är bra för de flesta växter, så även för oss människor.

 3. Nej, det räcker nu. Låt oss Sumpanbor få en plats där vi kan sitta och bara njuta, vänta, andas, titta, ta en fika, äta glass, ta en korv, knyta nya kontakter, kanske en vattenpöl mm. Sumpanbon behöver få njuta av staden, den lilla härliga småstaden som fortfarande vill leva. Vi orkar inte med mer stora ombyggnationer, Sturegatan är troligen för evigt grå och tråkig och utan affärer, affärerna lämnar Signalfabriken, vi behöver få tillbaka glädjen i stan. Låt oss få in träd och grönska i staden, just nu byggs det på alla plättar som har grönt

 4. Olof Flemström says: 2 september, 2020 kl. 20:19

  Man får hoppas de tänker om. Politikerna verkar inte företräda folket längre, utan byggbolagen. Kanske är de köpta och får pengar under bordet. En granskning av deras ekonomi skulle vara intressant. Inte första det sker i så fall, ett kommunalråd i Solna var ju betald av byggherren för Swebank arena som det hette då och fick gå.

  Kanske bör även viruset påverka byggandet till det bättre?
  https://www.svd.se/kommer-corona-att-ge-oss-battre-stader

  1. Hej Olof, tack för din kommentar!
   Det är nog blandade åsikter om utformningen av det nya stationshuset. Oavsett är det viktigt att engagera sig i samråden så att rösterna kommer fram. Intressant artikel. Själv har man rustat cykeln i våras och använder den flitigare än någonsin 😃

  2. Nadine Edsvärd says: 28 september, 2020 kl. 10:32

   Hej,
   Ber om ursäkt för sent svar.
   I plan och byggprocessen har alla medborgare möjlighet att lämna yttranden (vilket du säkert gjort). Så det gäller ju verkligen att utnyttja den möjligheten att påverka.
   Artikeln du länkar till verkar jätte intressant, kunde inte läsa den då den ligger innanför en betalvägg.

   Med vänlig hälsning,
   Nadine

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *