Området under Bällstabron är en del av strandpromenaden utmed Bällstaån. Belysningen har nu äntligen förbättrats. Området under bron var tidigare mörk och inte en jätte trevlig plats att passera.

Belysningen

För att öka den upplevda tryggheten har man nu förstärkt belysningen under bron. Man har kompletterat belysningen med röda och vita ljuslinjer. Belysningen är av LED- armatur som är energieffektiva.

I samarbete med Stockholm stad      

Belysningen är uppförd tillsammans med Stockholm Stad då bron binder samman Stockholm stad och Sundbyberg stad.

Strandpromenaden

Är ett område utmed Bällstaån som man vill göra till ett mer sammanhängande och tillgängligt stråk. På vissa områden utmed strandpromenaden är det lite oklart om det är privat mark eller inte, och på vissa platser är det trångt med gångtrafik och cykeltrafik. Stadens mål är att göra området, offentligt, tillgängligt och tryggt. Detta ska man genomföra genom att till exempel se över bredden på  gång och cykelbanor. Det ska bli tydligt vad som är offentlig mark och inte.  Vidare ser man möblering, sittplatser, bryggor och belysning som en del i arbetet.

Hinder i vägen

Strandpromenaden och dess utveckling är beroende på vad det finns för andra planer i området till exempel nedgrävningen av järnvägen i höjd med marabouparken Löfströmsgatan, samt Förvaltarens nybyggnation Parfymfabriken vid Strandtorget. Du kan läsa mer om Parfymfabriken här.

Är man intresserad av Strandpromenaden och dess utveckling kan man läsa Sundbyberg Stads förstudie.

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *