Löfströmsbron

Som du kanske har märkt så har Trafikverket stängt av ett körfält över Löfströmsbron. Det är nu ett körfält öppet i vardera körriktning. Trafikverket har även byggt en tillfällig rondell vid Löfströms allé och korsningen Järnvägsgatan. Det kan upplevas som rörigt på platsen och det utförs arbeten med att få upp sergeanter och pilar som gör att det ska bli tydligare hur man tar sig fram.

Gång- cykelbana

Gång och cykelbanan över Löfströmsbron på Solvalla sidan kommer att vara avstängd från och med 19 november. Gångbanan och cykelbanan mot Sundbyberg kommer att vara öppen och man kommer att kunna ta sig över bron till fots eller på cykel på den delen.

Järnvägsgatan

Trafikverket jobbar även på att få upp skyltar vid området Järnvägsgatan/ Stationsgatan för att det ska bli tydligt hur man tar sig till de butiker som är öppna.

Blir man störd av arbetena

Om man upplever att man störs av de arbeten som utförs kan man kontakta Trafikverkets kontaktcenter på telefon 0771-921 921 med åsikter och synpunkter.

 Hur länge pågår arbetena

Arbetet över Löfströms bron kommer att pågå i ca ett år till och med hösten 2020.

För mer information gå till Trafikverkets hemsida trafikverket.se/malarbanan-sundbyberg

Kommentarer på “Ny rondell vid Löfströms allé”

  1. Marja Mäki-Kala says: 28 januari, 2020 kl. 23:33

    Hej
    Det vore skönt att ta bort genomfartstrafiken från Ulvsundaleden, Bilister genar genom Sundbyberg för att komma till Essingeleden. Idag kör man genom Lilla Alby för att komma till Solna. Höga hastigheter förbi bostäder och Lilla Alby skola.

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *