Igår presenterade kommunen planer för en ny stadsdel i Miloområdet. Området ligger i norra delen av Stora Ursvik och angränsar till Igelbäckens naturreservat

Bakgrund

Miloområdet täcker en yta på 18 hektar. Sedan 1905 har försvaret haft militär verksamhet i området som sedan avvecklades 2008 i samband med att staden köpte området av Fortifikationsverket. Idag finns ca 20 byggnader i varierande ålder, storlek och skick på platsen.

Det finns bland annat bergrum och krutbana i området. En byggnad kallat hus 77 i området är större än Hallonbergen centrum huset, där man bland annat hade stridsvagnsförråd.

Utvecklingsplanerna i Milot

Planarbetet i Milot startade redan 2007 men har legat vilande länge. Dels pga. oklarheter i markförhållanden. Staden menar att området idag upplevs som otryggt av ursviksbor och är som en barriär mot naturen.

  • miloområdet ursvik

Ny vision för Milot

Staden ställer höga krav för stadsutvecklingen i området, med visionen om att skapa den mest hållbara och innovativa stadsdelen och ska utgöra en port till naturen. Ambitionen är att endast arbeta med klimatneutrala material med de flesta byggnader uppförda i trä, vilket också är ett mål som kommunfullmäktige antog förra året.

Som en del i visionen ska man arbeta med lokal förnybar energiproduktion med fokus på solceller och annan innovativ teknik.

Utvecklingen ställer också nya krav på mobilitet. Byggs det x-antal lägenheter här så kommer trafiken till och från Ursvik att utökas. Det finns idéer för autonoma fordon mm. för att stärka kopplingen till den nya tvärbanan i Ursviks torg.

Här ska nya tvärbanan byggas i Ursvik

Staden ser gärna samarbeten med forskning och kommer arbeta mycket med medborgardialog i projektet.

Vad händer härnäst?

Staden ska tillsätta en projektledare för utvecklingen av Milot. Till hösten bjuder man in externa aktörer som vill vara med i en samverkansgrupp för att ta fram ett visionsprogram.
Slutligen bjuder staden in dig att träffa Stefan Bergström (Ordförande i stadsmiljö- och tekniska nämnden) och berätta vad du vill bidra med.

Läs mer om projektet på kommunens hemsida.

https://www.sundbyberg.se/bygga-bo-miljo/stadsplanering-byggprojekt/detaljplaner/pagaende-planarbete/miloomradet-i-ursvik.html

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *