Om oss

LÄR KÄNNA OSS
 

AlltomSundbyberg är en partipolitiskt obunden webbportal för Social hållbarhet inom stadsutveckling, näringsliv och kultur.

I Sveriges snabbast växande stad tycker vi det är både intressant men framför allt viktigt att dokumentera de förändringar som Sundbyberg står inför.

Många Sundbybergare efterfrågar ett större inflytande och mer delaktighet. AlltomSundbyberg samarbetar med fastighetsägare, byggare och näringsliv som är verksamma i staden, för att bidra till medborgardialog genom projekt och undersökningar. Med hjälp av deltagande stadsutveckling kan medborgarna dela med sig av idéer för att påverka planeringen av nya områden på ett enkelt sätt.

Vi definierar enkelhet som ett sätt att uppnå klarhet, transparens och empati. Vårt mål är att bygga in mänskligheten i kommunikation genom att förenkla den. Vårt fokus ligger på att förstå människor och hur vi interagerar genom digitalisering.

 
KOMMUNIKATION
 

Vi arbetar omsorgsfullt med spridning av våra artiklar, insamling och återföring av frågor mm från våra sociala kanaler. Vi strävar vi efter att dela intressant information direkt i mobilen och formar hemsidan löpande för att erbjuda ett attraktivt flöde.

På Instagram kan du följa Gatureportern som kontinuerligt kartlägger stadens liv och rörelse. I Sveriges snabbast växande stad arbetar vi för att öka medvetenheten om stadens fina omgivning!

BAKGRUND
 

Alltomsundbyberg grundades 2015 i form av en enkel hemsida där vi delade information kring stadens historiska minnen. Sundbybergs historia är så väl dokumenterad från att den första tomten såldes att vi ville dela med oss av den informationen på ett modernt sätt. Intresset för vårt innehåll växte och vi utvecklade sedan sedan med att dokumentera stadsutvecklingen i staden.