Då har vi kommit till fasen för programsamråd, igår hölls det första av tre samrådsmöten. Innebörden av ett samråd är att bjuda in till diskussion med berörda parter som i det här fallet är medborgarna, kring det programförslag som kommunen har tagit fram.
I signalbiblioteket har man möblerat för ca 100 gäster och det matchade nog det antal besökare som dök upp.

Stadens kommunikatör Fredrik Holmberg öppnar mötet med att presentera programmet för kvällen. Mikael T Eriksson inleder därefter med att presentera det vi har hört tidigare (Läs mer i Del 4 här) Nämnligen att staden växer och att Sundbyberg nu har nya exploateringsmöjligheter i samband med nedgrävningen osv. Men något annat anmärkningsvärt är att under presentationen så slant tungan på Mikael. Han nämnde att den efter samrådsprocessen ska tas fram sex detaljplaner över projektet vilket han senare snabbt rättade till ”ett antal” detaljplaner. Varför var detta hemligt?

Därefter kliver Torbjörn Einarsson (Projektets projektledare) fram och presenterar programförslaget Nya stadskärnan. Presentationen visar inget nytt från det vi har hört tidigare på de öppna hus man har hållit i Marabouparken, vilket får mig att undra lite varför man då kallar detta för ett samråd?

Nätverket kommenterar

efter presentationen öppnar man för frågestund. Birgitta Lind från Nätverket Trivsam Stadskärna kliver först upp och presenterar nätverket och dess tre huvudområden. Här tar Birgitta tillfället i akt att informera folksamlingen om alternativet till kommunens programförslag som av ett sammanträffande står presenterat i biblioteket längre bak.
Några fler från nätverket får mikrofonen och talar mer om Sundbybergs stad idag, och hur man tar ifrån själen genom att bygga igen torget som får ny potential i samband med nedgrävningen.

Kommunen menar här att man skapar nya bostäder och svarar upp mot bostadskrisen genom denna exploatering. Men under resonemanget så hävdar man att det ännu inte är klart hur man ska bebygga ytan.

En kvinna säger att hon har besökt framtidspaviljongen, (där kommunens modell står) flera dagar och har upptäckt att byggnaderna på torget hela tiden flyttas av kommunens representanter. Hon menar att det inte är riktigt schysst att modellen stundvis inte speglar vad planprogrammet visar. Det får människor som kommer in i paviljongen att inte se de stora byggnaderna, vilket är något Torbjörn Einarsson förnekar.

Det pågår ingenting av det du försöker säga, vi tejpar alla hus med dubbelhäftande tejp– säger Torbjörn

Frågestunden hettar till mot en debatt.

Per Janse, som är en av huvudpersonerna i nätverket Trivsam Stadskärna får mikrofonen och kliver upp och kritiserar Torbjörn för sitt förföriska tal. Han fastnade för ordet ”Medborgarburen planering” men hävdar att det inte skedde någon medborgarburen planering i kvarteret kabeln. Där kommer det byggas upp till 10 våningar som skuggar stora delar av järnvägsgatan.

Per Janse uppmanar kommunens representanter till att involvera medborgarna mer. Han betonar vikten av att vi har en chans till att sätta Sundbyberg på världskartan, det genom att bygga smart runt torget.

en annan bra fråga som dyker upp under kvällen är vad som egentligen är fastställt ska byggas av allt som planprogrammet visar?
Planarkitekten Manne Berndtsson svarar att det enda som är fastställt att resecentrum/stationen ska byggas där det är utmarkerat, se bilden nedan.

KLICKA PÅ BILDEN FÖR FÖRSTORING

rese

I efterminglet bildas det diskussionsgrupper mellan oliktänkande medborgare, tjänstemän och politiker tills att vi alla till slut blir utslängda då biblioteket ska stänga ner lokalerna.

KLICKA PÅ BILDEN FÖR FÖRSTORING

mingeln

Nästa amrådsmöte sker i Allaktivitetshuset den 19 april kl 18:00. Missa inte det, men om du mot förmodan skulle göra det så kan du alltid hålla dig uppdaterad här!

Kommentarer på “Programsamrådet resulterar i het debatt”

 1. Anna-lena Duvander says: 16 april, 2016 kl. 06:53

  Varför har man lagt två av tre samrådsmöten på samma veckodag?
  Vad hände med dialogmötena? Är över huvet taget något förslag från de mötena med i kommunens modell? Eller var de mötena bara demokratisk fernissa?
  Inte OK att hänvisa till bostadsbristen idag när man vill bygga på torget. Planerade hus ska ju stå där i många år. troligen hinner man bygga bostäder på bl.a nuvarande Bromma flygplats.
  Vågar man föreslå byggande av bostäder vid Kymlinge. Varför har man låst sig vid at detta inte ska ske? Prestige? Ett av argumenten att bygga på torget är att man måste täcka de 800 miljoner nedgrävningen kostar. Sälj Kymlinge till Stockholm.
  Det måste vara unikt med ett tillfälle att göra något vettigt av en sådan central plats som torget i.s.f att korka igen det med byggnader. varför ingen arkitekttävling?
  Bytte inte C sida för att dåvarande regim inte värnade grönskan. Gäller tydligen inte centrala Sundbyberg.

 2. Svar till anonyma kommentaren med frågor kring bla samrådsmötena.

  Det är inte ovanligt att samrådsmöten kring programförslag eller detaljplaner förläggs till mitten av veckan, ofta på onsdagkvällar. Att de tre samrådsmöten som är kring programförslaget också är förlagda till mitten av veckan är alltså inget ovanligt. Den som har svårt att delta de aktuella tiderna, kan istället träffa projektets representanter varje vardag (utom fredag) mellan 15-19 och varje helgdag mellan 14-16 i Framtidspaviljongen. Det är också fullt möjligt att via kommunens hemsida få tillgång till alla handlingar och även den 3D-modell som tagits fram. Synpunkter på förslaget kan också lämnas i anslutning till allt detta.

  De 8 medborgardialoger som genomförts sedan 2013 föregick det programförslag som nu är ute på samråd. Utifrån de tankar och förslag som samlades in under dessa 8 möten har nuvarande förslag tagits fram. Det är alltså långt ifrån någon ”demokratisk fernissa”, utan tvärtom ett resultat av de idéer som diskuterades på dessa 8 möten. Därutöver har staden genomfört ett antal tävlingar (dessa redovisas också på kommunens hemsida), där bla konstnärer, arktiekter, kommunikatörer och ljusdesigners deltagit. Staden genomförde också projektet Ung C Sundbyberg, som var ett särskilt projekt där målgruppen var unga i både Sundbyberg och annorstädes.

  Bostadsbristen är mycket påtaglig i Stockholmsregionen och landet i stort. Här bidrar Sundbyberg mer än många andra kommuner för att ordna fram mark att bygga nya bostäder på. Det är något vi som bor här ska vara stolta över, att vi är en konstruktiv del i att lösa ett mycket allvarligt samhällsproblem. Bostadsbristen är heller inte temporär i den meningen att vi bara ser en tillfällig efterfrågetopp för tillfället. Enligt statens befolkningsprognoser kommer Sveriges befolkning att fortsätta växa för varje år för så länge som prognoserna kan förutse. Vi kan alltså utgå från att varenda ny bostad som byggs finns det också ett långsiktigt behov av.

  Staden har i avtal med Trafikverket förbundit sig att medfinansiera tunnelprojektet med 800 miljoner kronor, varav cirka 450 miljoner kronor i kontanta medel. Detta var innan nuvarande förslag utformats, där vårt förslag är att förlänga tunneln ytterligare. Vi utgår från att detta kommer att medföra ytterligare medfinansiering av inte oansenlig storlek. Det är dock inte så att volymen på bostäder i förslaget utgår från denna finansiering. Istället är det urbana principer och värden som råder. Den nya stadskärnan ska förstås bidra med ett ökat kundunderlag för handel också på Sturegatan, men även för ytterligare handel. Den som vill att handeln på Sturegatan ska kunna finnas kvar trots ökad konkurrens från Bromma Blocks, Arenastaden och Kista Centrum förespråkar naturligtvis fler bostäder i centrum, som blir just detta kundunderlag. Detta är bara ett av många argument för varför det är viktigt att bygga bostäder i vår nya stadskärna.

  Huruvida förslaget om att sälja Kymlinge till Stockholm är allvarligt menat eller ej är svårt att avgöra. Alldeles oavsett ska man veta att Sundbybergs kommun inte äger marken och därför inte kan räkna med någon försäljningsintäkt. Därtill ska det väl återigen påpekas att samtliga 8 partier i Sundbybergs kommunfullmäktige röstat för att utvidga naturreservatet. Det finns alltså inga politiska förutsättningar för förslaget att bli verklighet.

  Avslutningsvis ska väl påpekas att detta är ett programförslag. För byggnaders slutliga utformning, höjder och så vidare återstår detaljplaneskede för hela programområdet.

  1. Hej Mikael,
   Jag har en första fråga med anledning av ditt svar. Du skriver:
   ”Staden har i avtal med Trafikverket förbundit sig att medfinansiera tunnelprojektet med 800 miljoner kronor, varav cirka 450 miljoner kronor i kontanta medel. Detta var innan nuvarande förslag utformats, där vårt förslag är att förlänga tunneln ytterligare.”
   Jag har frågat projektet (Torsten Josephzon) om de 800 miljonerna täcker kostnaden för nedgrävning av järnvägen genom hela det nuvarande planförslaget. Svaret jag fick var att så var fallet, det skulle alltså inte tillkomma ytterligare kostnader. Att staden sedan diskuterar ytterligare nedgrävning fram emot Solvalla är väl ett framtida projekt med nya kostnads/intäktskalkyler.
   Hur ligger det till?

   1. Hej igen,

    Andra och sista frågan. Du skriver:
    ”Det är dock inte så att volymen på bostäder i förslaget utgår från denna finansiering. Istället är det urbana principer och värden som råder.” Så tycker jag också att det borde vara.

    På kommunens Internetsida ”Sundbybergs nya stadskärna” under rubriken ”Vägen framåt” står kort om målen med projektet ”nedgrävningen av järnvägen”:
    ”Efter den formella planprocessen planeras byggstart till 2019 och nedgrävningen beräknas bli klar 2025. Målet är att skapa en hållbar stad för alla. Det innebär att den nya stadskärnan ska utvecklas så att människor trivs dygnet runt, med så liten miljöpåverkan som möjligt och med en positiv effekt på stadens ekonomi.”
    Till ovan borde kanske också ha fogats att ett delmål med projektet är att medverka till att bygga bort bostadsbristen speciellt i storstadsområdena i Sverige plus det som du skrev att ”Den nya stadskärnan ska förstås bidra med ett ökat kundunderlag för handel också på Sturegatan, men även för ytterligare handel”.

    Tyvärr fokuserar mycket av debatten på sociala media och även In-Real-Life på detta med ”självfinansiering” av projektet (vad nu detta kan innebära). Det tas upp som ett argument varför det är ett måste att bygga på Nya Torget, annars går den ekvationen inte ihop (vad det nu innebär). Min egen uppfattning är att det vore svårt att ekonomiskt försvara en utförsäljning av stadens absolut värdefullaste mark (”Sundbybergs Norrmalmstorg”) om staden inte absolut behöver det. Bättre då att välja andra metoder för kortsiktig finansiering av projektet. Det vore inte bara att göras sig av med en tillgång som sannolikt kommer att stiga rejält i värde, det innebär också att staden inte längre har kvar handlingsfrihet när det gäller vad som skall hända med torget framöver. Eller hur?

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *