Vad är då spontning? Det är ett samlingsnamn för en stödkonstruktion som säkrar marken man jobbar vid mot ras. Det kan till exempel vara tillfälliga konstruktioner man använder när man anlägger nya vatten och avloppsledningar.

Under april månad kommer man att utföra spontningsarbeten på Stationsgatan. Arbetena är ett led i Trafikverkets förberedande arbeten för nedgrävningen av järnvägen.

Arbetstider

Man kommer att arbeta mellan 07:00- 19:00. Boenden och de som har verksamheter i området kommer att med tidens gång att uppdateras om hur arbetet fortskrider.

Hur länge förväntas arbetet ta?

Arbetet med spontning förväntas ta ca 8 veckor. Samtidigt som man gör arbetet med spontning kommer man att gjuta brunnar i samma område.

Arbeten på Stationsgatan

Ledningsomläggningar

När arbetet med spontning och brunnar är klart. Då kommer man att påbörja arbete med ledningsomläggningar. Då ska befintliga ledningar att kopplas ihop med nya brunnarna. Det ledningsarbete som pågår nu är planerat att fortsätta fram till första kvartalet 2021. Förutsatt att planeringen fortskrider som planerat.

Andra arbeten

Det är en hel del andra arbeten som också behöver göras. När ledningsarbetet som nu pågår är klart. Behöver man lägga nya ledningar och sedan kommer en ledningsbrygga att monteras på Stationsgatan.

Arbeten på Stationsgatan

Vill du läsa mer kan du göra det hos Trafikverket och Sundbyberg stad.

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *