Nu pågår förarbeten för fullt runt om järnvägen. Stationsgatan, Sturegatan, Järnvägsgatan och Marabouparken, för att nämna några påverkade områden.

Som det har informerats om tidigare så lägger Trafikverket om ledningsnätet, som en del av de förberedande arbeten som krävs för att ge plats åt de nya tunnlarna. Projektet har hittills försenats med två år och nu provborras marken för att ge svar på vilka förutsättningarna är inför bygget. Här finns det risk för ytterligare överraskningar och förseningar.

Åtta år av kaos väntar när Mälarbanan byggs ut

Så lyder rubriken på förra månadens artikel i Mitt i. Det är ju själva bygget av de nya spåren som beräknas ta 8 år. Det som händer efter, färdigställandet av den Nya Stadskärnan är ännu oskrivet. Stök och omständliga trafikplatser är onekligen oundvikligt när man bygger infrastruktur mitt i stan. Då är det extra viktigt att avspärrningar och arbetsplatser samverkar med de vardagliga rörelserna omkring. När arbetena kommer igång på riktigt först år 2022 lär det bli en hel del transporter och större arbetsplatser som bråkar.

Utöver avspärrningar och omledningar av trafik, skulle en idé vara att pryda stängsel med konst eller intressant information istället för reklam för bullerskydd. Såsom Wallenstams Umami Park eller Skandias Fabriksparken. Dessutom smälter Trafikverkets skyltar in i mängden. Vad tycker du?

Avspärrning Stationsgatan

Nyheter framöver

Sundbyberg stad planerar för Nyhetsbrev 3-4 gånger per år, för övrigt publicerar de nyheter kring Nya stadskärnan på hemsidan. Trafikverket sprider sin information också på hemsidan och deras projektkonto på Instagram.

Sedan finns ju vi förstås. Enkelt att hitta och allt på samma ställe!

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *