I veckan presenterar Energi & klimat rådgivningen en solkarta över Sundbyberg. Kartan syftar till att kartlägga hur mycket solenergi som når taken i staden. Därefter kan en fastighetsägare göra en bedömning om det är lämpligt att installera solfångare eller solceller.

Bakgrund

Energi & klimat rådgivningen är en opartisk och kostnadsfri service för kommuner, privatpersoner och företag. Rådgivarna hjälper till med att minska energianvändning och miljöpåverkan. I Stockholmsområdet är energi- och klimatrådgivningen samordnad av Energikontoret Storstockholm och i huvudsak finansierad av Energimyndigheten. 27 kommuner samarbetar för att effektivisera rådgivningen. Organisationen består av utbildade energi- och klimatrådgivare.

Solkarta över Sundbyberg

Hittills har man kartlagt större delar av Stockholmsområdet och nu kommer även Sundbyberg att få en officiell kartläggning.
Snart finns det ännu fler incitament för fastighetsägare att satsa på miljövänlig energi, och man kan lättare räkna ut avkastningen på en investering.
I Sundbyberg har man satsat mycket på att miljöcertifiera nyproducerade hus. Sweden green building council (Läs mer här) bedömer husen efter olika bedömningskriterier och en indikator för att certifiera ett hus med högsta betyget Guld är just energianvändning vid bl.a. uppvärmning. Ett steg i en ny riktning är ju att göra husen självförsörjande, vad tycker du?

Bilden visar ett litet smakprov på solkartan från centrala Sundbyberg. Vi ursäktar för den dåliga bildkvaliteten men i nuläget är detta den enda förhandsvisningen vi har fått se.

Läs mer och se solkartan på Energi & klimatrådgivningens hemsida!

Källor: intervju med representant och energiradgivningen.se

Solkarta från Energi & klimatrådgivningen

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *