Visste du att Sundbybergs båtklubb (SBK) är Mälarens äldsta båtklubb, till och med äldre än Sundbyberg. Klubbens hamnområde är beläget vid Bällstaån intill Marabouparken, men har inte alltid funnits där. Båtklubbens första bryggor anlades i nuvarande Lilla Alby och 1940 flyttade de till den nuvarande platsen. Men snart är det dags för en ny flytt, åtminstone i någon omfattning.

Arrendeavtal uppsagt

I en förstudie om nya Strandpromenaden från 2016 skrivs att arrendeavtalet som båtklubben har med kommunen sägs upp 2019. Men även Nya stadskärnan planerar att detaljplanera den nuvarande båtuppläggningsplatsen. Men på grund av förseningar har båtklubben fått mer tid genom nyttjanderätt i åtminstone ett år till.
Jarl Åkerlund (Ordförande i SBK:s styrelse) berättar att de försöker hitta lösningar för hur klubben kan hantera vinterförvaringen av båtarna när nyttjanderätten sägs upp. Jarl uppger även att de ser optimistiskt på framtiden för båtklubben och välkomnar stadsutvecklingen där man kan se Sundbyberg som en båtvänlig stad, och inte bara som en industristad med höghus. Båtklubben har redan konkreta förslag för hur hamnen kan se ut i framtiden.

View this post on Instagram

Vaktkuren till Sundbybergs båtklubb. Se även #aosi0124

A post shared by gatureportern📷 (@allt.om.sundbyberg) on

Alternativa lösningar

Båtklubben har skissat på en idé om att flytta hamnen ut i viken och utveckla de gångbryggor som ligger intill trähusen i Lilla Alby, tillbaka där allt en gång började.
Vinterförvaringen är en annan utmaning att lösa. Ett förslag är att ha ett uppställningsområde vid Milot i Ursvik, och ett alternativ längre in i ån under Ulvsundabron.

Jarl berättar att klubben har en dialog med kommunen om hur man kan göra det bästa för båtklubben. Han upplever det som viktigt för kommunen att behålla båtlivet i Sundbyberg och att de ska kunna vara kvar.

SBK är eftertraktat

Det är ett stort tryck på båtklubben och för närvarande är det 190 personer som står på väntelistan. Det är ett tecken på att Sundbybergs båtklubb mår bra och att Sundbyberg utan tvekan skulle vinna på att profilera sig som en båtvänlig stad med närheten till vattnet. Vi lämnar samtalet med Jarl med en optimistisk tro på Sundbybergs båtklubb i framtiden.Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *