Tidningen Dagens Samhälle har rankat Sundbyberg i topp när det kommer till Sveriges hållbaraste storstadskommun. Rankingen utgår från Agenda 2030.

Agenda 2030

Agenda 2030 är de globala målen som FN har satt för hållbar utveckling. Det är 17 mål som antogs 2015 av världens ledare. Målen består av tre segment. Social, -Ekonomisk och Ekologisk hållbarhet. Dagens Samhälle har använt sig av 4 av de 17 målen. Vilka är: ”Rent vatten och sanitet för alla”, ”Hållbar energi för alla”, ”Hållbar industri, innovationer och infrastruktur” och ”Hållbara städer och samhällen”. Dagens Samhälle har slagit samman kategorierna och sammanfattar dem som ”Hållbara samhällen” i jämförelsen mellan kommunerna.

FNs globala hållbarhets mål.

Bäst resultat

Sundbyberg får bäst resultat i landet och i kommungruppen storstad. Staden har lägst kväveoxidutsläpp per invånare och ligger i topp när det kommer till bredbandsutbyggnad och närhet till kollektivtrafik.

Hur jobbar Sundbyberg för att nå agenda 2030?

Jag har tidigare skrivit om Sundbybergs mobilitetsprogram där man strävar mot att förändra resvanor genom att göra gång och cykeltrafiken mer attraktiv och tillgänglig.

För att bygga ett hållbart Sundbyberg har vi i flera år tydligt prioriterat gående och cyklister i all samhällsplanering och därför är det roligt att allt fler går och cyklar. I en tätbefolkad och snabbt växande stad måste vi planera rätt, och även fortsatt prioritera de färdmedel som tar lite yta och är hållbara utifrån miljö och hälsa.

Stefan Bergström, stadsmiljökommunalråd.

Detta går även i linje med mål nr. 11 (Hållbara städer och samhällen) som arbetar mot säkra, tillgängliga och hållbara transportsystem.

I Dagens Samhälles artikel förklarar även Peter Schilling (S) kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg att ”När vi bygger nya områden försöker vi vara så miljövänliga vi kan”.

Har du koll på de globala målen? Om inte läs här 🙂

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *