Borrningarna forsätter på Stationsgatan. Arbetet planeras att påbörjas i slutet av januari och förväntas pågå till mars 2020.

Vilka tider pågår arbetena?

Arbetena på stationsgatan är lagda måndag- fredag 07:00-19:00 och eventuellt helgdagar 07:00-19:00.

Om du störs av borrningarna

Borrningarna kan upplevas störande för boende. Har man svårt att sova kan trafikverket i vissa fall ordna med tillfälligt boende. Tag i sådant fall kontakt med Trafikverket på kontorstid på telefonnummer: 0771-921921.

Träden på Stationsgatan

Trafikverket tog mellan 13-17 januari bort träd på Stationsgatan mot järnvägsgatan. Det kan också bli så att fler träd kommer att plockas bort. Detta för att få plats med ledningsarbetena som utförs. Nya liknande träd kommer att återplanteras i ungefär samma storlek.

För mer information om de arbeten som utförs och kommer att utföras i Sundbyberg i vår gå in på Trafikverkets hemsida.

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *