Som du säkert redan vet så ska Sundbyberg få en ny stadskärna. Järnvägen som idag går igenom Sundbyberg ska grävas ned i tunnelrör, och öppna för en ny stadsmiljö utan spåren som en barriär.  Projektet kommer att pågå under flera års tid och nu har arbeten med att flytta ledningar påbörjats på bl.a. Stationsgatan.

För ca 2 veckor sedan stängdes den ena trappan från gångtunneln av och ersattes av en ny upp till järnvägsgatan. Hissarna kommer att vara kvar under hela byggtiden. Se vår video här!

Förberedande arbete

Järnvägen ska byggas ut från två spår till fyra spår. Innan Trafikverket kan börja med utbyggnaden av spåren behöver de utföra en del förberedande arbeten. De kommer i första hand att arbeta med ledningar i marken som nämns ovan.

Träff med Trafikverket på Stationsgatan/ Järnvägsgatan

I fredags var vi på Stationsgatan/ Järnvägsgatan när Trafikverket var på plats för att informera och svara på frågor främst kring tillgänglighet och framkomlighet.

Övergångarna (Löfströmsbron, Esplanaden, gångtunneln och Ekenbergsbron) ska hållas öppna under hela byggtiden.

Vi fick även information om ungefär när gångtunneln mellan landsvägen och Stationsgatan kommer att rivas. Det är först när arbetet med nya tunneln för järnvägen påbörjas 2022.

Vad kommer att hända med mosaiken och terrazzo-golvet i gångtunneln när den rivs? Det är en fråga som Sundbyberg stad fattar beslut om. Vi tycker att det är en intressant fråga som vi kommer att följa upp.

Trafikverket har en ambition att vara närvarande i Sundbyberg för att bemöta medborgare som har frågor och funderingar. Nästa gång kan man träffa Trafikverket på julmarknaden 7 december.

Har du frågor eller funderingar gällande arbetena kan du gå in på Trafikverkets hemsida, https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/Malarbanan-Tomteboda-Kallhall/hur-vi-utvecklar-omradena-langs-strackan/sundbyberg/.

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *