Våra projekt

VÅRA PROJEKT

I Sundbyberg byggs det mer än någon annanstans i Sverige. Det finns utvecklingsplaner som sträcker sig över 20 år fram i tiden så framtidsvisionerna blir alltmer påtagliga. Stadens vision ”Sundbyberg växer med dig” präglar vår verksamhet. Vi vill skapa möjligheter för medborgare att bidra till framtiden genom deltagande stadsutveckling. Därför driver vi projekt främst tillsammans med ungdomar.