Stockholmsbyggmästarna är ett nätverk av tio medelstora byggföretag varav åtta har gemensamt tagit fram en vision för stadsutveckling längs Enköpingsvägen. Här har nätverket en dröm om att förvandla Enköpingsvägen till en 3 km lång boulevard med 11 000 bostäder. Gatan är tänkt ska förbinda Sundbyberg med Solna och Stockholm i en kvartersstruktur med gårdar, trädplanterade gator och lokaler i gatuplan. Tidigare skrev vi om Sundbybergs dialog ”Imagine Sundbyberg” där man med hjälp av en interaktiv panel tog hjälp av medborgarna för en insamling av önskemål till en kommande vision. Där hintade man om potentialen till att bygga upp till 6000 nya bostäder vilket är drygt hälften av vad Stockholmsbyggmästarna nu föreslår i sin vision.

Linbaneloop förenar knutpunkter

Visionen föreslår en linbana runt Sundbyberg och Kista som ett svar på att nå bilfria gator. Här har man planerat strategiska platser för stopp i anslutning till tunnelbana, tvärbana och busstrafik.

Delområden.

Visionen är uppdelad i tre delområden. De utgår från en analys av de noder och flöden som området har idag och bygger på att förstärka dem.

Delområde A (ca 1000 nya bostäder).

Treboulevardens Entré, här kommer tvärbanan att passera i framtiden. Här vill man stärka den urbana karaktären och locka besökare och vara som ett nav till ett sportcentrum med stora fantasier om inomhus vågsurfing.

 • Ny bebyggelse/fasad mot Ursvik och parken.
 • Viktig plats i korsning med Tvärbanan.
 • Strategisk plats för ”destination” i mötet med Stockholm och nära kollektivtrafik.

Delområde B (ca 3500 nya bostäder).

Här vill man gräva upp Madenbäcken och låta trestadsboulevarden mötas med den nya kanalgatan. Här ska besökaren ledas mot det nya ”Allatorget” framför stadshuset. En ny knytpunkt för Umami, en ishall, uteserveringar, hammam, kontor och mycket annat.

 • Centrum utvecklas kring stadshuset.
 • Madenbäcken grävs fram och blir ett inslag i gaturummet som Kanalgatan.
 • Koloniträdgårdar flyttas närmare Råstasjön för att möjliggöra bebyggelse på båda sidor om gatan.

Delområde C (ca 6500 nya bostäder).

Här föreslår man att flytta ridklubben till Igelbäckens naturreservat och ersätta ytan med en förskola ackompanjerad med odling och djurhållning. Kanalen som nämns i Delområde B föreslås att fortsätta in i Ör och vidare in i Råstasjön.

 • SL-depån, Dimslöjan och stickspåret överbyggs med kvartersstad.
 • Kanalgata med dagvatten stärker stråket till Råstasjön.
 • Ridklubben flyttas till Igelbäckens naturreservat.
 • Ny stadspark vid Råsta gård blir viktig för “grön koppling” mellan Igelbäcken och Råstasjön.

Kommentarer på “Stockholms medelstora byggföretag har utformat Trestadsboulevarden”

 1. Hej!

  Vet du om det finns mer detaljerad information om det här att tillgå nånstans?

  Tack för en bra blogg!

  1. Hej,
   Kul att du gillar bloggen! Än så länge är visionen inte så detaljerad men den finns att hämta hos kommunen.

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *